Možnosti zlepšenia hodnotenia výsledkov žiakov základných a stredných škôl

Dátum: 28.02.2020

INEKO doteraz hodnotil výsledky žiakov škôl na základe statického hodnotenia, ktoré zahŕňa dosiahnuté výsledky za najnovšie 4 roky. Pri základných školách pozostáva z Testovania 5, Testovania 9 a finančných prostriedkov získaných na základe mimoriadnych výsledkov žiakov, pri stredných odborných školách a gymnáziách pozostáva z písomnej formy maturít, nezamestnanosti absolventov a taktiež mimoriadnych výsledkov žiakov.

Keďže údaje za jednotlivé ukazovatele sú zbierané od roku 2009, dlhodobý časový rad umožňuje hlbší pohľad na výsledky v jednotlivých školách. Pripravili sme preto dve analýzy prinášajúce metodiku, ako na základe týchto časových radov identifikovať školy, ktoré sa v jednotlivých predmetoch, ich kategóriách a v celkovom hodnotení dlhodobo najviac zlepšujú, zhoršujú alebo v niektorých rokoch vykazujú veľmi neočakávané krátkodobé výkyvy, vrátane hlavných výsledkov za jednotlivé typy škôl a ukazovatele.

Viac si prečítajte v analýze za základné školy a v analýze za stredné odborné školy a gymnáziá.

Tieto analýzy sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Operačný program Efektívna verejná správa