Minulosť, prítomnosť a budúcnosť regulácie

Dátum: 11.04.2003

Organizátor:

INEKO

Dátum a miesto konania:

5. november 2003

Program:

09.00 – 09.10: Eugen Jurzyca (riaditeľ INEKO)
Otvorenie
09.10 – 09.30: Miroslav Škorník (URSO, riaditeľ kancelárie a poradca Reg. rady)
Regulácia sieťových odvetví Slovenska v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti
09.30 – 09.50: Milan Kachút (MH SR, riaditeľ odboru energetiky)
Vzťah medzi energetickou politikou a reguláciou v energetike v súčasnosti a v budúcnosti
09.50 – 10.10: Andrej Juris (NERA, viceprezident)
Porovnanie regulácie sieťových odvetví vo svete a na Slovensku
10.10 – 10.30: Prestávka
10.30 – 10.50: Erich Gaďo (SPP, riaditeľ úseku pre marketing a predaj)
Postavenie SPP na trhu so zemným plynom
10.50 – 11.10: Miroslav Kučera (AZZZ, expert v oblasti energetiky)
Dopad zmeny regulácie sieťových odvetví na konečných spotrebiteľov
11.10 – 11.45: Diskusia