Diktatúru či vystúpenie z EÚ už chce menej ľudí

Dátum: 21.02.2017

ineko.blog.sme.sk, 21.2.2017
Diktatúru či vystúpenie z EÚ už chce menej ľudí

Podiel občanov preferujúcich zrušenie parlamentného systému a nastolenie diktatúry klesol z 24 % na 16 %

Na prelome októbra a novembra 2016 sme s agentúrou Focus zrealizovali prieskum verejnej mienky na vzorke 1020 respondentov. Podľa výsledkov 23,9 % občanov Slovenska v danom čase videlo alternatívu súčasného stavu demokracie už aj v zrušení parlamentného systému a nastolení diktatúry. K socialistickému zriadeniu spred roka 1989 by sa vrátilo 28 % ľudí. A 35 % pripúšťalo vystúpenie Slovenska z Európskej únie.

Výsledky mali široký mediálny ohlas, keď boli behom týždňa citované v zhruba 60 mediálnych výstupoch a informovali o nich takmer všetky vplyvné médiá na Slovensku. Niektorí novinári aj odborníci (Barbora Mareková, Peter Schutz, Pavol Baboš) ich však spochybnili vzhľadom na znenie otázky, v ktorej sme sa pýtali na alternatívy k súčasnému stavu demokracie. Podľa kritikov totiž technicky, resp. z politologického hľadiska alternatívou demokracie je aj diktatúra, či vystúpenie z EÚ. Uvedené výsledky tak mohli byť skreslené smerom nahor.

S cieľom overiť výsledky sme preto otázku zopakovali aj v reprezentatívnom prieskume v druhej polovici januára 2017. Vzorku sme náhodne rozdelili na dve časti, pričom jednej vzorke vo veľkosti 502 respondentov sme položili rovnakú otázku „Do akej miery súhlasíte s tým, že alternatívou demokracie, akú máme dnes na Slovensku, sú nasledujúce možnosti?“. A druhej vzorke vo veľkosti 506 respondentov sme položili zmenenú otázku „Chceli by ste demokraciu, akú máme dnes na Slovensku, zmeniť podľa nasledujúcich možností?“. Znížením vzorky respondentov došlo k zvýšeniu štatistickej chyby z maximálne 3 % (pri N = 1000) na maximálne 4,5 % (pri N = 500).

Výsledky vyvrátili pochybnosti kritikov, pretože neukázali štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami na rôzne otázky položené v rovnakom čase. V porovnaní s prvým prieskumom z prelomu októbra a novembra 2016 však došlo k trom štatisticky významným zmenám:

  • podiel ľudí, ktorí preferujú zrušenie parlamentného systému a nastolenie diktatúry, klesol z 24 % na 16 %,
  • podiel ľudí, ktorí preferujú vystúpenie z EÚ klesol z 35 % na 28 – 30 %,
  • podiel ľudí, ktorí preferujú posilnenie úlohy štátu v ekonomike, klesol zo 44 % na 37 – 39 %.

Príčiny týchto zmien nepoznáme. Môžeme sa len domnievať, že názory ľudí mohla ovplyvniť široká medializácia výsledkov z novembrového prieskumu, či pomerne intenzívne diskusie o podstate liberálnej demokracie. Ďalšou príčinou môže byť chýbajúci kontext otázok, ktoré sme pri opakovanom prieskume nepoužili. Z medzinárodných udalostí v médiách v období medzi oboma prieskumami asi najviac rezonovalo zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA. Podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus tieto posuny môžu byť vyvolané aj určitou mierou pociťovanej neistoty ohľadom vývoja bezpečnostnej situácie vo svete, ktorá sa môže prejavovať aj väčším primknutím sa k existujúcim inštitúciám (EÚ, parlamentný systém vlády a pod.).

Ľudí odmietajúcich demokraciu či EÚ je podľa pôvodného aj opakovaného prieskumu stále značná menšina. Väčšina populácie demokraciu podporuje. Viac než dve tretiny respondentov vidí jej zdokonalenie vo väčšej angažovanosti slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí. Takmer dve tretiny ľudí si želá posilniť nezávislosť a odbornosť policajných vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, aby sa znížilo riziko zneužitia moci.

Graf:

Detailné porovnanie výsledkov prieskumov z novembra 2016 aj januára 2017 si pozrite tu.

Ďakujeme agentúre Focus za to, že opakovaný prieskum zrealizovala bez nároku na odmenu.

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO