Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Dátum: 14.07.2021

Darovací portál PayPal Bankový prevod Darujte nám 2% Nefinančná podpora

Ak aj Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, rastúci verejný dlh, zlé podnikateľské prostredie, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá už 21 rokov podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Hoci sa nám v poslednom období darí na financovanie našich projektov získavať aj verené zdroje, je pre nás angažovanosť súkromných podporovateľov mimoriadne dôležitá. Umožňuje nám zachovať si nezávislosť a finančnú stabilitu.

Darovaním 2% pre INEKO podporíte šírenie princípov ako napríklad fungujúca demokracia, férová súťaž, transparentnosť, dlhodobá udržateľnosť a nezávislosť na partikulárnych záujmoch ktoré sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Hlavným nástrojom našej práce je ovplyvňovanie verejnej diskusie. Každoročne máme viac ako 1500 výstupov v médiách, naši analytici sa dlhodobo umiestňujú medzi najcitovanejšími. Vaša podpora pomôže udržať a rozvíjať naše aktivity v roku 2021.

Postup na darovanie 2%

NAŠE PROJEKTY POMÁHAJÚ AJ VÁM

 • Pomenúvame nedostatky vo fungovaní demokracie a ponúkame návrhy riešení
  Pre lepšie fungovanie demokracie je kľúčové posilniť nezávislosť a odbornosť polície, prokuratúry a súdnej moci ako aj regulačných a kontrolných orgánov. INEKO pripravilo a pravidelne aktualizuje historicky prvé porovnanie nezávislosti týchto inštitúcií: http://www.institucie.ineko.sk/. Vypracovali sme konkrétne návrhy na posilnenie ich nezávislosti a s vybranými inštitúciami spolupracujeme na ich implementácii. Z dlhodobého pohľadu podporujeme zmeny vo vzdelávaní, aby sa deti učili lepšie kriticky myslieť a aby rozumeli významu a spôsobu fungovania demokracie aj Európskej únie. Naši odborníci preto naživo aj online diskutujú so študentmi po celom Slovensku o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života.
 • Snažíme sa zlepšovať podnikateľské prostredie
  Priebežne sledujeme vládne a poslanecké návrhy opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie. V spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) organizujeme rýchle prieskumy názorov medzi podnikateľmi na kľúčové témy, aby sme do verejnej diskusie priniesli ucelený názor podnikateľov a zmenšili tak šance na presadenie škodlivých opatrení. Zastávame názor, že tak ako pre kvalitu demokracie sú rozhodujúci angažovaní občania, tak aj pre kvalitu podnikateľského prostredia sú rozhodujúci angažovaní podnikatelia.
 • Bránime plytvaniu verejnými zdrojmi vo veľkých dopravných tendroch
  Zásadne ovplyvňujeme spoločenskú diskusiu o najväčších projektoch obstarávaných vládou. Upozorňujeme na možné predraženie a dohodu uchádzačov pri veľkých diaľničných či železničných stavbách, kde môže štát prísť rádovo o stovky miliónov eur. Vytvorili sme a pravidelne aktualizujeme portál https://doprava.ineko.sk/, ktorý zobrazuje kľúčové informácie o cestných a železničných projektoch vrátane oficiálnych termínov dokončenia a našich odhadov realistického dokončenia. Odhalili sme nereálnosť väčšiny termínov, čoho dôsledkom vláda v súčasnosti pristupuje k racionalizácii priorít.
 • Pomáhame rodičom pri výbere základných a stredných škôl
  Od roku 2012 poskytuje náš portál http://skoly.ineko.sk/ informácie o výsledkoch žiakov základných a stredných škôl. Okrem celkového hodnotenia školy na portáli nájdete informácie o výsledkoch testovaní, resp. maturít, o výsledkoch inšpekcie, informácie o účastiach na súťažiach a pedagogickom zbore, ale aj finančných zdrojoch školy. Pri stredných školách sú navyše aj informácie o nezamestnanosti absolventov, úspešnosti prijímania absolventov na vysoké školy a pridanej hodnote zo slovenského jazyka. Prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti sa snažíme motivovať školy k lepším výsledkom a tým zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku.
 • Pomáhame pacientom pri výbere nemocnice
  V roku 2014 sme začali zverejňovať informácie o kvalite a efektívnosti nemocníc. V roku 2019 sme údaje rozšírili o parametre kvality ambulancií a spustili sme nový portál http://kdesaliecit.sk/. Nájdete na ňom informácie o spokojnosti pacientov, čakacích lehotách na jednotlivé operácie, úmrtnosti, počte operácií, ale aj informácie o hospodárení nemocnice a počte sťažností pacientov. Na základe vybraných parametrov od roku 2014 zostavujeme hodnotenie Nemocnica roka, ktorým každoročne odmeňujeme najlepšie nemocnice. Prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti sa snažíme motivovať nemocnice k lepším výsledkom a tým zvýšiť kvalitu zdravotníctva na Slovensku.