Členovia HESO-hodnotiacej komisie

(Zoznam obsahuje abecedne zoradené mená všetkých odborníkov, ktorí sa v priebehu obdobia 4Q/2002 – 2Q/2007 zúčastnili minimálne jedného štvrťročného hodnotenia.)

Hodnotenie opatrení má charakter osobného postoja a nemusí zodpovedať názorovej línii organizácie, v ktorej hodnotiaci pôsobí. Všetci odborníci sa zúčastnili hodnotenia bez nároku na odmenu.


 • Rudolf Autner, European rating agency, a.s.
 • Ladislav Balko, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Bratislavská vysoká škola práva
 • Martin Barto, (v minulosti Slovenská sporiteľňa, a.s.)
 • Vladimír Benč, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), Prešov
 • Mário Blaščák, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v minulosti Ľudová banka, a.s.)
 • František Bruckmayer, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Daneš Brzica, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Milan Bušo, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Konštantín Čikovský, denník SME (predtým týždenník TREND)
 • Igor Daniš, učiteľ anglického jazyka (predtým Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava)
 • Dušan Deván, devan.blog.sme.sk (predtým tlačová agentúra SITA)
 • Zora Dobríková, (v minulosti Univerzita Komenského, Bratislava)
 • Vladimír Dohnal, Symsite Research, s.r.o.
 • Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko
 • Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava; tomasdudas.blog.sme.sk
 • Petr Dufek, Československá obchodní banka, a.s., Česká republika
 • Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií (INESS)
 • Adrián Ďurček, COOP Jednota Bratislava, s.d. (predtým COOP Jednota Slovensko, s.d.)
 • Alica Ďurianová, (v minulosti denník Hospodárske noviny)
 • Mária Frühwaldová, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Marek Gábriš, ČSOB, a.s., Bratislava
 • Peter Gajdoš, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Milan Galanda, Združenie na podporu lokálnej demokracie
 • Peter Goceliak, VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (predtým Asociácia správcovských spoločností)
 • Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
 • Slavomír Hatina, (v minulosti Slovnaft, a.s.)
 • Peter Havlik, Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Viedeň, Rakúsko
 • Igor Hornák, Factory 4 Solutions, a.s. (predtým OTP Asset Management, správ. spol., a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s.)
 • Július Horváth, Department of Economics, Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • Michal Horváth, University of St Andrews, Veľká Británia
 • Igor Hurčík, Neumann International AG (predtým Slovak Telecom, a.s., Deloitte & Touche Slovakia, s.r.o.)
 • Eduard Chmelár, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • František Chovanec, Premier Consulting Prešov, s.r.o.
 • Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka
 • Marek Jakoby, M.E.S.A. 10
 • Ján Janšta, Deloitte & Touche, s.r.o.
 • Martin Jaroš, týždenník TREND (predtým denník SME; denník Pravda)
 • Juraj Javorský, (v minulosti denník SME)
 • Anton Jura, U.S. Steel Corporation, Pittsburgh, USA (predtým U.S. Steel Košice, s.r.o.)
 • Eugen Jurzyca, INEKO
 • Peter Kasalovský, Hospodársky denník, Hospodársky klub (NEF)
 • Martin Katriak, COOP Jednota Slovensko, s.d.
 • Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska
 • Tomáš Kmeť, Investors Group Financial Services Inc., Calgary, Kanada
 • Lýdia Kokavcová, (v minulosti týždenník Formát)
 • Jozef Kollár, (v minulosti Ľudová banka, a.s.)
 • Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
 • Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank, a.s.
 • Juraj Kotian, (v minulosti Slovenská sporiteľňa, a.s.)
 • Ján Kovalčík, Trend Analyses
 • Radoslav Kováč, M.E.S.A. 10
 • Martin Krekáč, AJG - Amrop Jenewein Group; Podnikateľská aliancia Slovenska
 • Lukáš Krivošík, internetový portál Pravé Spektrum
 • Adriana Krnáčová, Transparency International - Česká republika
 • Juraj Lazový, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (predtým podnikateľ)
 • Branislav Lichardus, Vysoká škola manažmentu, Trenčín-Bratislava-Poprad
 • Mária Machová, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • David Marek, Patria Finance, a.s., Česká republika
 • Katarína Mathernová, (v minulosti Svetová banka, Washington, USA)
 • Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
 • Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Marián Minarovič, Únia miest Slovenska
 • Vladimír Mojš, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Karol Morvay, M.E.S.A. 10
 • Jozef Mrva, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Juraj Nemec, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • František Okruhlica, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Bratislava
 • Pavol Ondriska, ING, d.s.s. (predtým Slávia Capital, o.c.p., a.s.)
 • Jozef Orgonáš, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Vítězslav Palásek, Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o.
 • Peter Pažitný, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute (HPI)
 • Viliam Pätoprstý, UniCredit Bank, a.s.
 • Miroslav Plojhar, (v minulosti Citibank, a.s., Česká republika; Newton Holding, a.s., Česká republika)
 • Ivan Podstupka, mesačník Financie (predtým denník Hospodárske noviny)
 • Ján Pokrivčák, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
 • Ivan Polakovič, dvojtýždenník Profit
 • Juraj Porubský, denník Pravda
 • Ludvík Posolda, Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. (predtým Republiková únia zamestnávateľov)
 • Róbert Prega, Tatra banka, a.s.
 • Radoslav Procházka, Advokátska kancelária doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD.; Právnická fakulta Trnavskej univerzity (predtým zástupca SR pred súdmi EÚ)
 • Juraj Renčko, ECOFIN Consulting, s.r.o.
 • Igor Rintel, Meracrest, a.s., Bratislava (predtým Coopex Holding)
 • Rastislav Ručinský, Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Ján Sabol, AZC, a.s.
 • Andrej Salner, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 • Marek Senkovič, Slovnaft, a.s.
 • Peter Schutz, novinár na voľnej nohe
 • Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko
 • Peter Siman, COOP Jednota Slovensko, s.d.
 • Miroslav Siváček, OPEN - Asociácia absolventov MBA na Slovensku; PM Profit Management, s.r.o., Bratislava (predtým Chemolak, a.s.)
 • Juraj Stern, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava
 • Jozef Stránsky, Istrobanka, a.s. (predtým Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva)
 • Karol Sudor, sudor.blog.sme.sk
 • Igor Surovčík, tlačová agentúra SITA, a.s.
 • Jozef Škodný, Slovenská obchodná a priemyselná komora; Eltec, a.s.
 • Radoslav Štefančík, Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Zdenko Štefanides, VÚB banka, a.s.
 • Martin Štefunko, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) (predtým Inštitút rakúskej ekonómie; Inštitút pre slobodnú spoločnosť; Centre for the New Europe, Brusel, Belgicko)
 • Martin Thomay, Inštitút pre slobodnú spoločnosť
 • Ján Tóth, ING Bank N.V.
 • Luboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj
 • Katarína Vajdová, Nadácia pre podporu občianskych aktivít
 • Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa, a.s. (predtým VÚB banka, a.s.)
 • Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko, s.r.o.
 • Milan Velecký, Slovenský rozhlas (predtým TV Liptov; týždenník Liptov; nezávislý analytik; týždenník TREND)
 • Tomáš Velecký, (v minulosti denník SME)
 • VIPA – Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, Banská Bystrica
 • Peter Višváder, (v minulosti denník Národná obroda)
 • Jaroslav Vokoun, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Helena Woleková, SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Daniela Zemanovičová, (v minulosti Transparency International Slovensko)
 • Vladimír Zlacký, (v minulosti Všeobecná úverová banka, a.s.)
 • Pavol Žilinčík, Via Iuris - Centrum pre práva občana, Banská Bystrica
 • Eduard Žitňanský, dvojtýždenník Profit (predtým internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike www.Profini.sk)
 • Robert Žitňanský, časopis Týždeň (predtým týždenník Domino fórum)