Analýza: Diaľničné sľuby politikov a realita – úplne odlišné svety

Dátum: 13.02.2017

Zverejňujeme analýzu o tom, ako politici na Slovensku živia hlad po diaľniciach za akúkoľvek cenu a neponúkajú reálne riešenia. Vysvetľujeme, prečo diaľnice na Slovensku meškajú, často sú predražené, prečo máme nekvalitné cesty prvej triedy. Sme presvedčení, že podobne ako v štátnom IT či v zdravotníctve, ani v doprave nie je hlavným problémom nedostatočný balík financií ale spôsob, ako sa rozdeľujú a vynakladajú. Aj touto analýzou chceme prispieť k tomu, aby verejnosť začala žiadať a politici hľadať primerané, financovateľné a udržateľné riešenia dopravných potrieb celého Slovenska. Na príklade dopravných problémov a riešení v Prešove ukazujeme, že primeranejší obchvat môže ušetriť stovky miliónov eur, pričom menšie dopravné riešenia môžu tamojším cestujúcim pomôcť už oveľa skôr.