Sľuby a lamentácie - čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Nasledovný zoznam obsahuje predvolebné a povolebné sľuby a lamentácie predstaviteľov vlády, ktorá vzišla z parlamentných volieb v roku 2006 a monitoring plnenia týchto sľubov. Zoznam zostavil inštitút INEKO s cieľom poskytnúť verejnosti obraz o kvalite a napĺňaní sľubov a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych, avšak nereálnych sľubov, resp. sľubov škodlivých pre krajinu) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov. Pri výbere sme zohľadňovali najmä význam sľubov z pohľadu ekonomických a sociálnych dosahov. Pri súpise sľubov sme spolupracovali s novinárom eTrendu Jurajom Javorským.

Dáta priebežne dopĺňame a aktualizujeme.

PUBLIKÁCIA:
Sľuby a realita - Hodnotenie plnenia sľubov vlády 2006 - 2010
(aktualizované k 30.10.2009)

Tlačové správy a analýzy:
Tri roky vlády: koaličné strany ešte nesplnili 120 sľubov (1. júla 2009)
Hospodárska politika: Sľuby plnené na polovicu (29. júna 2009)
V zdravotníctve vláda plní len štvrtinu sľubov (25. júna 2009)
Sľuby podporovať školstvo, kultúru a šport neplní koalícia ani na polovicu (19. júna 2009)
Vláda plní sľuby v oblasti dopravy na pätinu (15. júna 2009)
Vláda plní sľuby o právnom štáte len na tretinu (12. júna 2009)
Koalícia zatiaľ plní svoje sociálne sľuby na polovicu (10. júna 2009)
Vláda neplní sľuby o budovaní silného sociálneho štátu (28. novembra 2008)
Solidárny rozpočet? Sľuby plnené na tretinu (28. októbra 2008)
Viac peňazí na školy, vedu, kultúru a šport? Zatiaľ prázdne sľuby (3. septembra 2008)
Po dvoch rokoch plnia vládne strany svoje sľuby na 40% (4. augusta 2008)
Zdravotníctvo: Vláda v zdravotníctve neplní najužitočnejšie sľuby (22. júla 2008)
Transparentnosť a právny štát: Vláda napĺňa sľuby o právnom štáte len na tretinu (7. mája 2008)
Doprava: Vláda neplní sľuby o kvalitnejšej a bezpečnejšej doprave (28. marca 2008)
Hospodárska politika: Sľuby plnené na necelú polovicu (3. marca 2008)
Štátny rozpočet: Rozpočet odzrkadľuje falošnosť sľubov (15. októbra 2007)
Odpočet plnenia sľubov po prvom roku vládnutia (2. augusta 2007)

Ak si myslíte, že v zozname chýbajú niektoré dôležité sľuby alebo lamentácie, prípadne informácie o ich plnení, pošlite ich na adresu golias@ineko.sk.

Zoznam sľubov a lamentácií (vysvetlivky k metodike nájdete pod tabuľkou):

Triedenie podľa:
KategóriaSľuby a lamentácie (vrátane ich plného znenia, poznámok ku kvalite a plneniu) PopularitaPrínos pre spoločnosťIndex populizmu I
(Popularita * Prínos)
PlnenieIndex populizmu II
(Popularita * (Plnenie - 50%))
(0;100)(-3;3)
(Vyhodnocuje)
(-300;300)(0%;100%)(-50;50)
Investí­ciePodpora investí­cií­ do turizmu14-2.4
(INEKO)
-340%-7
Investí­cieAnalýza efektí­vnosti investičných stimulov91.8
(INEKO)
1626% - 50%-1
InvestícieZrovnopráv- nenie domácich a zahraničných investorov221.5
(INEKO)
3376% - 99%8
InvestícieInvestičné stimuly presunúť od veľkých na malých a stredných podnikateľov120.0
(INEKO)
00%-6
InvestíciePodpora investí­cií­ s vyššou pridanou hodnotou70.5
(INEKO)
426% - 50%-1
KultúraPomoc štátu pri financovaní­ STV a Slovenského rozhlasu100.0
(INEKO)
051% - 75%1
KultúraKultúra - vyššie platy, podpora pôvodnej tvorby, celkovo viac peňazí­70.0
(Komisia)
051% - 75%1
KultúraIntenzí­vnejšia obnova pamiatok20.3
(INEKO)
126% - 50%0
KultúraPodpora rozvoja kinematografie10.3
(INEKO)
076% - 99%0
Makro- ekonomikaRast miezd, aj reálnych600.1
(Komisia)
676% - 99%23
Makro- ekonomikaPodmienky pre 5-percentný ročný rast HDP132.0
(INEKO)
260%-7
MenšinyKomplexné riešenie rómskej problematiky262.0
(INEKO)
520%-13
PodnikaniePodpora propagácie a spotreby výrobkov domácich podnikateľov21-1.0
(INEKO)
-210%-11
PodnikanieZlepšenie podmienok pre podnikanie82.0
(INEKO)
161% - 25%-3
PolitikaZastavenie 'kupčenia' s poslancami zmenou volebného systému520.0
(Komisia)
00%-26

<<< úvodná stránka | << naspäť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ďalej >> | posledná stránka >>>
Počet sľubov a lamentácií: 191

Vysvetlivky:

Metodika hodnotenia sľubov použitá v tomto projekte bola inšpirovaná projektom HESO.

Popularita sľubu - ide o zhodnotenie sľubu podľa toho, aký význam zohral pre rast voličských preferencií autora sľubu. Výsledné číslo je priemerom hodnotení troch vybraných politológov a sociológov:
1. Oľga Gyárfášová - Inštitút pre verejné otázky
2. Vladimír Krivý - Sociologický ústav SAV
3. Grigorij Mesežnikov - Inštitút pre verejné otázky
Odborníci bodovali sľuby na škále 0 až 100, kde 0 znamená žiadny, resp. záporný vplyv a 100 maximálny vplyv na rast voličských preferencií.

Prínos pre spoločnosť - ide o zhodnotenie sľubu podľa jeho prínosu pre Slovensko. Prínos je hodnotený na škále -3 až +3, kde -3 je najhorší a +3 najlepší vplyv na Slovensko. Prínos 50-tich sľubov s najväčším významom z pohľadu voličských preferencií, ako aj z pohľadu vplyvu na ekonomiku Slovenska, vyhodnocuje komisia vybraných odborníkov. Prínos zvyšných sľubov stanovuje (z dôvodu obmedzených kapacít odbornej komisie) INEKO. Zoznam členov odbornej komisie:
1. Barta Juraj - Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
2. Benč Vladimír – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
3. Čikovský Konštantín – denník SME
4. Draxler Juraj - Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko
5. Ďurana Richard - INESS
6. Filko Martin – Sanigest International
7. Chovanec František - Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.
8. Chren Martin – Nadácia F.A.Hayeka
9. Jaroš Martin – týždenník Trend
10. Javorský Juraj – týždenník Trend
11. Jurzyca Eugen - INEKO
12. Kičina Róbert – Podnikateľská aliancia Slovenska
13. Kmeť Tomáš - Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada
14. Kollár Miroslav – Inštitút pre verejné otázky
15. Kollár Richard - University of Michigan, USA
16. Mesežnikov Grigorij – Inštitút pre verejné otázky
17. Mušák Michal – Slovenská sporiteľňa
18. Nemec Juraj - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
19. Sičáková-Beblavá Emília – Transparency International Slovakia
20. Štefančík Radoslav - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
21. Tvaroška Vladimír – Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)
22. Vagač Luboš – Centrum pre hospodársky rozvoj
23. Vaňo Vladimír – týždenník Trend
24. Velecký Milan - Slovenský rozhlas
25. Žitňanský Robert – týždenník .týždeň
26. Jeden účastník prieskumu si prial zostať v anonymite

Index populizmu I - ide o súčin popularity a prínosu pre spoločnosť. Vysoko záporné hodnoty označujú populistické sľuby (t.j. populárne sľuby so zlým vplyvom na Slovensko). Sľuby s nižším záporným indexom sú menej populistické, keďže klesá ich popularita, resp. rastie ich prínos. Sľuby s kladným indexom sú skôr dobré pre Slovensko. Vysoko kladné hodnoty označujú populárne sľuby s kladným vplyvom.

Plnenie sľubu - ide o mieru, do akej bol sľub naplnený. 0% znamená nulové plnenie sľubu, 100% znamená plnenie do maximálnej možnej miery. Plnenie vyhodnocuje INEKO. Neplnenie sľubov indikuje populizmus ich autora, avšak len vtedy, ak sa toto neplnenie dalo dopredu predvídať (t.j. ak nenastali nepredvídateľné okolnosti, ktoré zabránili plneniu)

Index populizmu II - ide o súčin popularity a miery plnenia zníženej o 50%. Zníženie miery plnenia o 50% je len technickým krokom, ktorého cieľom bolo označiť kladným indexom sľuby, ktoré vláda plní na viac ako 50% a záporným indexom sľuby, ktoré vláda plní na menej ako 50%. Vysoko záporné hodnoty označujú populistické sľuby (t.j. populárne sľuby s nízkou mierou plnenia). Sľuby s nižším záporným ratingom sú menej populistické, keďže klesá ich popularita, resp. im rastie miera plnenia. Vysoko kladné hodnoty označujú populárne sľuby, ktoré vláda skôr plní.