Cyklus prednášok na ekonomické témy

Dátum: 07.04.2006

S cieľom podporovať a šíriť ekonomický spôsob myslenia experti INEKO prednášajú študentom stredných a najmä vysokých škôl na vybrané ekonomické témy: napr. transformácia slovenskej ekonomiky od pádu komunizmu po súčasnosť, ekonomické a sociálne reformy v SR, vplyv médií na ekonomiku, ekonomické myslenie v praxi, atď. Cieľovou skupinou sú študenti zaujímajúci sa o ekonómiu a reformy.

Projekt podporila
Nadácia SPP

Tento projekt realizujeme aj vďaka 2% z Vašich zaplatených daní.

Zoznam prednášok:

Dátum: 6.4.2006
Miesto: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Prednášajúci: Gabriel Šípoš, analytik INEKO
Téma: Etika v médiách

Dátum: 30.3.2006
Miesto: obradná sieň Zichyho paláca na Ventúrskej ul. v Bratislave
Prednášajúci: Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO
Téma: Slovenské reformy: Ekonómia verzus Morálka?

Dátum: 14.3.2006
Miesto: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Prednášajúci: Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO
Téma: O morálke v ekonómii

Dátum: 7.3.2006
Miesto: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Prednášajúci: Gabriel Šípoš, analytik INEKO
Téma: Ekonomické reformy v médiách

Dátum: 6.3.2006
Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, katedra žurnalistiky
Prednášajúci: Gabriel Šípoš, analytik INEKO
Téma: Slovak Press Watch – kontrola etiky a profesionality médií