Recenzie publikácií z oblasti ekonómie a managementu

Dátum: 06.12.2006

Stiahnite si zborník desiatich recenzií, ktoré vyšli od decembra 2005 do septembra 2006 v denníku SME. V prípade záujmu vám zašleme tlačenú verziu zborníka poštou.

Cieľ projektu:

V rámci podpory a šírenia ekonomického spôsobu myslenia na Slovensku monitorovať aktuálne ekonomické publikácie (napr. knihy, štúdie) a ich oceňovanie uznávanými ekonomickými organizáciami (napr. Financial Times, The Economist). O vybraných publikáciách bude INEKO informovať prostredníctvom článkov v denníku SME ako aj zasielaním e-mailu vybraným osobám s dosahom na študentov a mladým odborníkom využívajúcim ekonómiu v svojej práci. INEKO bude klásť dôraz na šírenie relevantných myšlienok na ekonomické témy, súvisiace s aktuálnym dianím v SR.

Cieľová skupina:

Mladí ľudia zaujímajúci sa o ekonómiu a reformy (napr. spomedzi študentov stredných a vysokých škôl, mladých výskumníkov, atď.), odborná verejnosť, pre ktorej prácu je potrebná znalosť ekonómie (napr. žurnalisti, politológovia, sociológovia, atď.).


Projekt podporila Nadácia SPP


Mediálny partner Denník SME


Tento projekt realizujeme aj vďaka 2% z Vašich zaplatených daní.


Recenzie publikácií: 1


Dlhý chvost nedošvihne ďaleko na slovenskom dvore (SME, 6.12.2006)

The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (Dlhý chvost: Prečo sa v budúcnosti bude predávať veľa v malom)
Autor: Chris Anderson
Vydavateľstvo: Hyperion, New York, 2006
Autor recenzie: Miroslav Beblavý, ekonóm
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Ekonomika a vývoj poznania (Hospodárske noviny, 24.10.2006)

Understanding the Process of Economic Change
Autor: Douglass C. North
Vydavateľstvo: Princeton Univesity Press, 2005
Autor recenzie: Michal Lehuta, študent medzinárodných vzťahov na Medzinárodnej univerzite v Brémach, Recenzia vznikla v spolupráci s INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Návod na to, aby bol občan kráľom, nie radovým pešiakom (SME, 28.9.2006)

Motivation, Agency and Public Policy (Motivácia, konanie a verejná politika)
Autor: Julian Le Grand
Vydavateľstvo: Oxford University Press, 2003
Autor recenzie: Emília Sičáková–Beblavá, prezidentka TIS
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Ako so svojou firmou preraziť z priemeru na špičku (SME, 6.9.2006)

Good to Great (Z dobrého skvelé)
Autor: Jim Collins
Vydavateľstvo: HarperBusiness, New York 2001
Autor recenzie: Peter Goliaš, analytik INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Ekonómia je najmä o poctivom uvažovaní, nie o peniazoch (SME, 8.8.2006)

The Undercover Economist (Skúmajúci ekonóm)
Autor: Tim Harford
Vydavateľstvo: Oxford University Press, 2006
Autor recenzie: Gabriel Šípoš, analytik INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Ako vplýva kultúra na bohatstvo a chudobu krajín sveta (SME, 29.6.2006)

The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor
Autor: David S. Landes
Vydavateľstvo: W.W. Norton & Company, New York, London 1998
Autor recenzie: Július Horváth, profesor ekonómie a vedúci katedry na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Je hospodársky rast morálny? Spokojnosť morálku zlepšuje (SME, 31.5.2006)

The Moral Consequences of Economic Growth (Morálne dôsledky hospodárskeho rastu)
Autor: Benjamin Friedman
Vydavateľstvo: Alfred A. Knopf, New York 2005
Autor recenzie: Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Keď záujmové skupiny prevážia spotrebiteľa (SME, 3.5.2006)

The Power of Productivity: Wealth, Poverty and the Threat to Global Stability (Sila produktivity: Bohatstvo, chudoba a ohrozenie globálnej stability)
Autor: William W. Lewis
Vydavateľstvo: Chicago University Press, 2004
Autor recenzie: Michal Horváth, doktorant St. Andrews University vo Veľkej Británii
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Nie veľký rozvrat, ale obnova spoločenského poriadku (SME, 28.3.2006)

Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order)
Autor: Francis Fukuyama
Vydavateľstvo: Agora, 2005
Autor recenzie: Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Učme sa robiť z núl jednotky, v súkromí aj v tejto krajine (SME, 28.2.2006)

Nonzero: the logic of human destiny (Nenulovosť: logika ľudského osudu)
Autor: Robert Wright
Vydavateľstvo: Vintage Books, New York, 2001
Autor recenzie: Gabriel Šípoš, analytik INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Keď sa ekonómia stretne s čudami bežného života (SME, 26.1.2006)

Freakonomics : A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
Autori: Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
Vydavateľstvo: William Morrow, New York, 2005
Autor recenzie: Miroslav Beblavý, štátny tajomník Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

Ľavica už nie je tým, čím bola (SME, 22.12.2005)

The Third Way and Its Critics (Tretia cesta a jej kritici)
Autor: Anthony Giddens
Vydavateľstvo: Polity Press, 2000
Autor recenzie: Peter Goliaš, analytik INEKO
Stiahnite si recenziu vo formáte .pdf

1 Názory autorov recenzií ani INEKO nemusia byť nevyhnutne v súlade s názormi autora knihy.