Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva

Dátum: 06.07.2012

Projekt je uskutočňovaný spoločne s Transparency International Slovensko (TIS). Jeho cieľom je monitorovať marketingové výdavky dodávateľov liekov, analyzovať zverejňovanie informácií, etiku a efektívnosť pri nákupoch liekov, zdravotníckeho materiálu, prístrojov či služieb v nemocniciach, posúdiť etiku a kvalitu pri kategorizácii liekov a analyzovať sponzorov nadácií a mimovládnych organizácií v pôsobiacich v zdravotníctve.

Donori: Bayer, Dôvera zdravotná poisťovňa, Siemens, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi

Výstupy:

1. Monitoring a analýza výdavkov dodávateľov liekov a pomôcok na marketing (tému spracuje TIS)

  • Dodržiavanie zákona
  • Analýza zverejňovaných dát
  • Návrh zlepšení
  • Webová aplikácia umožňujúca jednoduché vyhľadávanie a porovnávanie dát

2. Analýza etiky a kvality pri kategorizácii liekov a pomôcok (tému spracuje TIS)

  • Dodržiavanie zákona
  • Dohľad nad konfliktom záujmov osôb pri kategorizácii
  • Prípadové štúdie porovnávajúce kvalitu podaní do kategorizácie

3. Monitoring kvality a etiky nákupov liekov, pomôcok, prístrojov v nemocniciach (tému spracuje INEKO a TIS)

4. Analýza sponzorov nadácií a mimovládnych organizácii v oblasti zdravotníctva (tému spracuje TIS)

  • Rebríček otvorenosti nadácií, pacientských organizácií a MVO podľa zverejňovaných dát o ich darcoch
  • Webová aplikácia sumarizujúca poskytnuté dáta

Médiá o projekte: