Komerčné financovanie športu v SR

Dátum: 25.09.2005

Výsledky prieskumu medzi 20 súkromnými firmami na Slovensku

September 2005

Mimovládny ekonomický inštitút INEKO oslovil v júli a auguste 2005 vybrané súkromné spoločnosti, s cieľom zistiť hlavné bariéry financovania slovenského športu zo strany súkromného sektora. Prieskum sa uskutočnil formou dotazníka. Z 50 oslovených spoločností vrátilo vyplnené dotazníky 20, medzi ktorými sú zastúpené významné firmy finančného aj nefinančného sektora.

  1. Tlačová správa
  2. Zoznam firiem, ktoré vyplnili dotazník
  3. Kompletné výsledky prieskumu vo formáte .pdf