Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku

Dátum: 04.02.2014

Domáca odborná literatúra, články Zahraničná odborná literatúra, články Domáce štatistiky, prieskumy Zahraničné štatistiky, prieskumy Panel odborníkov zo SR Panel zahraničných odborníkov

Informácie o seminári:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Toto podujatie sa koná s podporou Think Tank Fund – Open Society Foundations

Cieľ: Identifikovať príčiny dlhodobo vysokej nezamestnanosti v SR a tiež možné riešenia
Termín a miesto: 13.2.2014, Bratislava
Jazyky: Slovenčina, angličtina, simultánne tlmočenie

Európska komisia v strategickom dokumente Európa 2020 uvádza: “Nezamestnanosť zostáva jednou z hlavných výziev pre slovenskú ekonomiku, keďže táto krajina patrí medzi členské štáty s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí a s dlhodobou nezamestnanosťou v EÚ. Hoci nedávne reformy aktívnych politík trhu práce sú dôležitým krokom správnym smerom, sú potrebné ďalšie reformné snahy v tejto oblasti. “Podľa OECD (Employment Outlook 2013) bol vo 4. štvrťroku 2012 jeden z troch nezamestnaných bez práce viac než rok v piatich krajinách združenia, dvaja z troch iba na Slovensku. Slovensko zápasí dlhodobo s vysokou mierou nezamestnanosti a v jej rámci s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti. Jej miera prechodne výrazne klesla iba v časoch rekordného hospodárskeho rastu. Musí krajina čakať na extrémne vysoký rast HDP, aby sa nezamestnanosť podstatne znížila?

Program:
09:00 – 09:15 Registrácia
09:15 – 09:20 Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:20 – 09:35 Zoltán Kazatsay, Zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, Európska komisia
09:35 – 09:50 Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
09:50 – 10:05 Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
10:05 – 10:20 Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10:20 – 10:35 Jozef Mihál, poslanec NR SR
10:35 – 10:50 Johannes Schweighofer, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Rakúska, riaditeľ sekcie medzinárodných politík trhu práce
10:50 – 12:00 Diskusia
12:00 – 13:00 Občerstvenie