Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť

Dátum: 04.09.2015

Články v tlači Odborná literatúra Štatistiky Panel odborníkov English version

Informácie o seminári:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Cieľ: Identifikovať hlavné bariéry a navrhnúť riešenia pre udržateľné zvyšovanie zamestnanosti
Termín a miesto: 22.9.2015, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava
Jazyky: Slovenčina, angličtina, simultánne tlmočenie

V strategickom dokumente Európa 2020 má Slovensko cieľ dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72%. Cieľ pre celú EÚ je 75% avšak napríklad pre Holandsko až 80%. Podľa Eurostatu zamestnanosť na Slovensku po viacročnej stagnácii stúpla zo 65% v roku 2013 na 65,9% v roku 2014, stále však zaostáva za predkrízovým maximom 68,8% z roku 2008. Národný program reforiem Ministerstva financií SR z roku 2015 identifikuje štyri hlavné oblasti zvyšovania zamestnanosti: zlepšovanie služieb zamestnanosti, podpora nezamestnanosti mladých, boj s dlhodobou nezamestnanosťou a podpora mobility za prácou. Sú tieto opatrenia postačujúce na to, aby Slovensko splnilo svoj cieľ pre rok 2020? Aké ďalšie opatrenia treba prijať, aby zamestnanosť udržateľne rástla na úroveň najvyspelejších štátov?

Program:

09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie seminára: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:35 – 12:00 Politický panel

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
Panelisti (panelisti budú mať 5-10 minútové úvodné slovo, nasledovať bude diskusia medzi nimi a neskôr s obecenstvom):

 • Michael Morass, Deputy Head of Unit, DG EMPL, Európska komisia
 • Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Jozef Mihál, poslanec NR SR
 • Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Emil Machyna, predseda Odborového zväzu KOVO

12:00 – 13:00 Obed

Odborný okrúhly stôl:
Od 13:00 do 15:30 sa uskutoční odborný okrúhly stôl pre pozvaných hostí.
Moderátor: Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa, Zastúpenie EK na Slovensku

Účastníci okrúhleho stola:

 • Róbert Chovanculiak, analytik, INESS
 • Peter Goliaš, riaditeľ, INEKO
 • Michal Habrman, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
 • Ján Kovalčík, analytik, INEKO
 • Peter Kremský, Podnikateľská aliancia Slovenska, PAS
 • Ludmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie v SR
 • Katarína Muchová, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Barbara Novotná, DG EMPL, Európska komisia
 • Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 • Michal Páleník, riaditeľ, Inštitút zamestnanosti
 • Matej Šiškovič, riaditeľ, Inštitút vzdelávacej politiky
 • Martin Šuster, riaditeľ výskumného oddelenia, Národná banka Slovenska
 • Miriam Toplanská, DG EMPL, Európska komisia
 • Juraj Valachy, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s.
 • Kristine Van-Herck, DG EMPL, Európska komisia
 • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie v SR

Výstupy:

- 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Slovensko 67,5 63,0 63,2 63,5 66,0 68,8 64,6 65,1 65,9
Česká Republika 73,7 70,9 71,7 70,1 71,2 72,4 70,4 71,5 73,5
Maďarsko 58,3 60,9 61,4 62,0 62,6 61,5 59,9 61,6 66,7
Poľsko 65,5 61,1 57,7 57,0 60,1 65,0 64,3 64,7 66,5
Priemer EU 65,1 66,5 66,7 67,2 68,9 70,3 68,6 68,4 69,2