Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní

Dátum: 05.03.2014

Domáca odborná literatúra, články Zahraničná odborná literatúra, články Domáce štatistiky, prieskumy Zahraničné štatistiky, prieskumy Panel odborníkov zo SR Panel zahraničných odborníkov

Informácie o seminári:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Toto podujatie sa koná s podporou Think Tank Fund – Open Society Foundations

Cieľ: Identifikovať politiky zvýšenia kvality a efektívnosti vo vzdelávaní
Termín: 6.3.2014
Miesto: Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava
Jazyky: Slovenčina, angličtina, simultánne tlmočenie

Európska komisia v strategickom dokumente Európa 2020 uvádza: “Napriek reformám v roku 2012 existuje priestor na ďalšie zlepšenie kvality vzdelávania a jeho relevantnosti vo vzťahu k trhu práce. Slovensko takisto potrebuje zlepšiť výsledky vo vzdelaní detí z okrajových častí spoločnosti.“ Podľa OECD (PISA 2012) “Medzi rokmi 2003 a 2012 bol zaznamenaný jasný trend smerom ku školám využívajúcim hodnotenie žiakov za účelom porovnávania výkonu škôl v rámci regiónu alebo celej krajiny ako aj s inými školami”. Ak sa chceme dostať nad priemer vo výsledkoch PISA, musíme dať na školstvo viac peňazí, ale súčasne udržať vysokú efektívnosť a to aj pomocou zlepšenia v meraní jeho výsledkov. Aby sme nedopadli ako krajiny, ktoré dávajú na školstvo násobne viac než my a majú oproti nám výrazne horšie výsledky.

Program:
09:00 – 09:15 Registrácia
09:15 – 09:20 Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:20 – 09:35 Eugen Jurzyca, INEKO
09:35 – 09:50 Jan Truszczyński, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru EK
09:50 – 10:05 Štefan Chudoba, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10:05 – 10:20 Ondřej Šteffl, SCIO
10:20 – 10:35 Martin Haluš, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
10:35 – 10:50 Miroslav Beblavý, poslanec NRSR
10:50 – 12:00 Diskusia
12:00 – 13:00 Občerstvenie