Seminár: Ročná správa - relevantný zdroj informácií o činnosti obchodnej spoločnosti

Dátum: 21.10.2010

Dátum konania: 21. október 2010
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava, 1. poschodie

Program:

13.00: Úvod

13.05: Odovzdanie cien víťazom ostatného súťažného ročníka

13.15: Nefinančná časť ročných správ – INEKO
Plnenie kritérií, aktualizácia kritérií pre budúci súťažný ročník
František Okruhlica, Fakulta manažmentu UK Bratislava

14.00: Finančná časť ročnej správy – PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Alica Pavúková, Partner
Katarína Somogyiová, Direktor

14.45: Otázky, odpovede

15.00: Ukončenie