Seminár: Ročná správa - informačný a komunikačný nástroj organizácie 3

Dátum: 04.02.2009

Dátum konania: 3. február 2009
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava, 1. poschodie

Program:

13.00 – 13.05: Úvod

13.05 – 13.40: Nefinančná (prezentačná) časť ročných správ – požiadavky pre optimálne informovanie kľúčových zainteresovaných strán
František Okruhlica, Fakulta manažmentu UK Bratislava, INEKO

13.40 – 14.15: Pridaná hodnota elektronických ročných správ + oboznámenie účastníkov s novými kritériami pre tvorbu elektronických ročných správ
Milan Debnár, týždenník Trend

14.15 – 14.40: Finančná komunikačná stratégia spoločností
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko

14.40 – 15.00: Diskusia, otázky