Seminár: Ročná správa - informačný a komunikačný nástroj organizácie 2

Dátum: 04.02.2009

Dátum konania: 30. január 2008
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava

Program:

13.00 – 13.05 Úvod

13.05 – 13.35 Nefinančná (prezentačná) časť ročných správ – požiadavky pre optimálne informovanie zainteresovaných strán
František Okruhlica, Ekonomická univerzita Bratislava, INEKO

13.35 – 14.00 Finančná komunikačná stratégia spoločností
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko

14.00 – 14.15 Pridaná hodnota elektronických ročných správ
Milan Debnár, týždenník Trend

14.15 – 14.35 Užívateľská orientácia webových prezentácií a kvalita užívateľského zážitku
Ľubomíra Gabrielová, Capgemini Slovensko

15.00 – 15.30 Diskusia, doplňujúce otázky