Seminár: Ročná správa – dôležitý zdroj informácií o činnosti neziskovej organizácie 3

Dátum: 10.02.2009

Dátum konania: 10. február 2009
Miesto konania: sála č. 5, Primaciálny palác, Bratislava

Program:

13.00 – 13.05: Úvod

13.05 – 13.25: Komunikácia finančných výsledkov organizácie prostredníctvom výročnej správy
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko

13.25 – 13.45: Požiadavky na obsah nefinančnej (prezentačnej) časti ročnej správy
Milan Kisztner, spolupracovník Inšitútu INEKO

13.45 – 14.15: Pridaná hodnota elektronických ročných správ + oboznámenie účastníkov s novými kritériami pre tvorbu elektronických ročných správ
Milan Debnár, týždenník Trend

14.15 – 14.45: Diskusia, otázky