Seminár: Ročná správa – dôležitý zdroj informácií o činnosti neziskovej organizácie 2

Dátum: 04.02.2009

Dátum konania: 7. február 2008
Miesto konania: sála č. 5, Primaciálny palác, Bratislava

Program:
13.00 – 13.05 Úvod

13.05 – 13.25 Finančná komunikačná stratégia organizácie
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko

13.25 – 13.45 Požiadavky na obsah nefinančnej (prezentačnej) časti ročnej správy
Milan Kisztner, Inšitút INEKO

13.45 – 14.05 Pridaná hodnota elektronických ročných správ
Milan Debnár, týždenník Trend

14.05 – 14.25 Užívateľská orientácia webových prezentácií a kvalita užívateľského zážitku
Ľubomíra Gabrielová, Capgemini Slovensko

14.25 – 14.45 Diskusia