Ročná správa - informačný a komunikačný nástroj spoločností

Dátum: 16.01.2007

Dňa 1. februára 2007 sa v Bratislave uskutoční pravidelný seminár zameraný na problematiku tvorby ročných správ obchodných spoločností. Budú diskutované požiadavky kladené na zostavenie ročnej správy, ale aj poskytnuté informácie o miere plnenia jednotlivých súťažných kritérií v uplynulom ročníku. Zástupcovia spoločností – účastníkov súťaže v roku 2006 majú vstup voľný. Ostatní záujemcovia, ktorých týmto takisto srdečne pozývame, sa môžu zaregistrovať tu. Všetci účastníci získajú publikáciu o problematike tvorby ročných správ obchodných spoločností.

Dátum konania: 1. február 2007
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava

Program:
13.00 – 13.05 hod. – Úvod
13.05 – 13.35 hod. – Nefinančná (prezentačná) časť ročných správ – požiadavky pre optimálne informovanie zainteresovaných strán, plnenie kritéria “Informovanosť zainteresovaných strán na správe spoločnosti” v ostatnom ročníku,
František Okruhlica, Ekonomická univerzita Bratislava, INEKO
13.35 – 14.00 hod. – “Finančná komunikačná stratégia spoločností”
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko
14.00 – 14.15 hod. – “Elektronické ročné správy vs. ročné správy v elektronickej podobe”
Milan Debnár, týždenník Trend
14.15 – 14.35 hod. – “Koeficienty kvality, alebo kto a ako číta ročnú správu na internete?”
Michal Géci, Capgemini Slovensko
14.35 – 15.00 hod. – “Robme veci lepšie”
Vladimír Yurkovic, art director grafického štúdia September
15.00 – 15.30 hod. – Diskusia, doplňujúce otázky na prednášajúcich

Ak ste sa v roku 2006 nezúčastnili súťaže Najlepšia ročná správa a chcete sa seminára zúčastniť, vyplňte, prosím, prihlasovací formulár.