Ročná správa – nástroj na informovanie o činnosti neziskovej organizácie

Dátum: 03.01.2007

Dňa 18. januára 2007 sa v Bratislave uskutoční pravidelný seminár zameraný na problematiku tvorby ročných správ neziskových organizácií. Na podujatí budú diskutované požiadavky kladené na ročnú správu, ale budú tiež poskytnuté informácie o miere plnenia jednotlivých súťažných kritérií v uplynulom ročníku, ktorý sa konal v roku 2006. Vstup je voľný. Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné sa zaregistrovať na mail donorsforum@donorsforum.sk.

Dátum konania: 18. január 2007
Miesto konania: Primaciálny palác, sála č. 5, Bratislava

Program:
13.00 – 13.05 Úvod
13.05 – 13.25 Finančná komunikačná stratégia organizácie
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko
13.25 – 13.45 Požiadavky na obsah nefinančnej (komentačnej) časti ročnej správy
Milan Kisztner, INEKO
13.45 – 14.05 Elektronické ročné správy vs. ročné správy v elektronickej podobe
Milan Debnár, týždenník Trend
14.05 – 14.25 Koeficient dostupnosti, alebo akú dlhú cestu musí čitateľ prejsť, kým si otvorí ročnú správu na Internete?
Michal Géci, Capgemini Slovensko
14.25 – 14.45 Diskusia

Vstup je voľný. Zástupcovia neziskových organizácií – účastníkov súťaže “Najlepšia ročná správa” v roku 2006 majú práco prednostného vstupu.

Seminár sa uskutoční s podporou Fóra donorov.