1. miesto: Miroslava Kemeňová

Dátum: 24.04.2006

Vek: 23
Trvalý pobyt: Trstená
Vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Záľuby: matematika, kryptológia, literatúra, turistika, bridž

Stiahnite si esej vo formáte .pdf