Základné informácie o INEKO

Dátum: 21.11.2012

Názov: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Dátum vzniku: 29.10.1999
IČO: 31800939
DIČ: 2021500987
Číslo reg. Min. vnútra SR: VVS/1-900/90-15756
Kontakty a ľudia