Výber z myšlienok ktoré INEKO dlhodobo podporuje

Dátum: 19.12.2014

Výber z myšlienok a opatrení pri ktorých zrode stálo INEKO alebo ktoré INEKO dlhodobo podporuje:

 • Znižovanie deficitu a dlhu verejných financií na dlhodobo udržateľnú úroveň, zostavenie databázy konsolidačných opatrení, zostavenie vzdelávacej počítačovej hry na konsolidáciu verejného dlhu.
 • Odmietanie netransparentných PPP projektov ktoré sú predražené a vytvárajú skryté dlhy (dva veľké projekty boli v roku 2010 zastavené).
 • Podpora súťaže a vstupu súkromného vlastníctva do štátom kontrolovaných sektorov ako napríklad banky, telekomunikácie, energetika alebo zdravotníctvo súčasne so zavedením nezávislej a kompetentnej regulácie.
 • Meranie a zverejňovanie kvality a efektívnosti poskytovateľov verejných služieb, napríklad škôl, nemocníc, súdov, polície, samospráv, atď. INEKO je autorom na Slovensku prvých rebríčkov základných a stredných škôl podľa výsledkov žiakov, rebríčkov obcí a VÚC podľa ich finančného zdravia ako aj portálu hodnotiaceho kvalitu a efektívnosť nemocníc. INEKO tiež spolu s TIS v roku 2012 (a neskôr aj v roku 2014) ako prvé poukázalo na nízku súťaživosť vo verejnom obstarávaní nemocníc.
 • Odmietanie a odhaľovanie populizmu, t.j. populárnych avšak škodlivých alebo nesplniteľných sľubov (projekt realizovaný v rokoch 2006 až 2010).
 • Zavedenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám (od roku 2000).
 • Zverejňovanie zmlúv vo verejnej správe (od roku 2011).
 • Reforma trhu práce z roku 2003 ktorá zásadným spôsobom spružnila pracovnoprávne vzťahy. INEKO a CPHR sa významne podieľali na príprave reformy.
 • Zníženie sociálnych a zdravotných odvodov pre ľudí s nízkym príjmom, napríklad podľa vzoru nemeckých mini- a midijobs (zníženie zdravotných odvodov bolo zavedené od roku 2015).
 • Posilnenie súbehu príjmu a sociálnych dávok tak, aby sa viac oplatilo pracovať (od roku 2015).
 • Zavádzanie druhého dôchodkového piliera (od roku 2005, INEKO sa priamo podieľalo na zostavení regulačného rámca) a posilnenie zásluhovosti v prvom pilieri (od roku 2004).
 • Informovanie všetkých dospelých občanov o výške ich budúceho dôchodku (pozri aj konkrétny návrh), zostavenie verejnej kalkulačky na výpočet dôchodku.
 • Odstraňovanie výnimiek v daňovom a odvodovom systéme, presun daňovej záťaže z priamych na nepriame a majetkové dane.
 • Zvyšovanie transparentnosti o poberateľoch sociálnych dávok a dotácií ako aj o tom, kto aké platí dane.
 • Zavedenie regulovanej spoluúčasti v zdravotníctve s ochrannými stropmi pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
 • Referencovanie cien liekov vo vzťahu k cenám v štátoch EÚ s najnižšími cenami tak, aby nedochádzalo k ich predražovaniu (zavedené od roku 2009).
 • Zostavenie a zverejnenie databázy liekov s možnosťou vyhľadať náhradné lieky a kontraindikácie.
 • Odmietanie vyvlastňovania súkromných zdravotných poisťovní.