Poslanie INEKO

Dátum: 26.11.2012

Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a Európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EU a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem

Ostatné storočia priniesli do nášho priestoru obrovské zmeny spustené priemyselnou revolúciou, demokratizáciou, globalizáciou, informatizáciou… Spoločnosť už nevystačí s pravidlami a hodnotami platnými tisíc rokov, nesmie ich však ani ignorovať: V roku 1000 nebolo napríklad potrebné realizovať starostlivosť o starších ľudí cez prvý, či druhý pilier dôchodkového zabezpečenia. Úlohu splnili jeho najbližší. Ich rola je nepochybne dôležitá aj dnes, musí byť však kombinovaná s novými schémami, takými ktoré reagujú na zmenené podmienky, napríklad na rastúcu migráciu a dokážu sa postarať aj o rastúci počet ľudí, ktorí nie sú viazaní na tzv. malé komunity. Hľadanie optimálnej rýchlosti a rozsahu “upgradovania” operačného systému (morálky) spoločnosti je súčasným poslaním INEKO.

Využívame k tomu nasledujúce aktivity a princípy (ich popis si dovoľujeme ilustrovať obrázkami Vladimíra Renčína s povolením autora):


Ďalšie sa pokúšame ilustrovať vlastnými fotografiami:
Dovoľujeme si ponúknuť niekoľko citátov, ktoré čiastočne formovali aj naše myslenie:

Živit chudého člověka sliby je okrádání chudého.
Karel Čapek

Ak máte čo povedať, povedzte to jednoducho. Ak nemáte čo povedať, mlčte.
Milan Lasica

Najlepšiu šancu prežiť nemajú najsilnejšie druhy, ani tie najinteligentnejšie. Sú to druhy, ktoré sú najviac schopné prispôsobiť sa zmene.
Charles Darwin

Ekonómia je umením ako dosiahnuť v živote čo najviac.
G.B.Shaw

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie.
Thomas Sowell

Pokrok je presne to, čo pravidlá a regulácie nepredvídali.
Ludwig von Mises

Jedno z najlepších pravidiel, na ktoré treba pamätať pri robení predpovedí v ekonómii je, že čokoľvek sa má stať sa už vlastne deje.
Sylvia Porter

Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou garanciou slobody, nielen pre tých čo vlastnia majetok, ale o nič menej pre tých, čo ho nevlastnia.
Fredrich August von Hayek

Blahoslavení nech sú mladí, pretože oni zdedia národný dlh.
Herbert Clark Hoover

Všetci chcú žiť na úkor štátu. Zabúdajú, že štát chce žiť na úkor všetkých.
Frederic Bastiat

Maďari sa búria, lebo ich vraj Ferenc Gyurcsány klamal. Čo už. Aj tak je však všetko inak. Politici na celom svete klamú, lebo časť voličov je sklamaná, keď nie je klamaná. Nik sa nebúri a ani nezúri. Voliči sa búria až vtedy, keď im, tak ako teraz v Maďarsku, politici povedia pravdu.
Ján Füle

Najnebezpečnejší ľudia v biznise su tí, ktorí veria vlastným lžiam..
Lucy Kellaway