Inflačná kalkulačka

Inflačná kalkulačka je nástroj na porovnanie reálnej hodnoty cien v rôznych rokoch. Používa index spotrebiteľských cien. Táto kalkulačka je zostavená na základe priemernej inflácie v medziročnom porovnaní, ako je vykazovaná Štatistickým úradom SR. Kalkulačka vypočítava hodnoty od roku 1977 až po rok 2026, pričom údaje za roky 2022 až 2026 sú založené na odhadoch analytikov komerčných bánk, NBS a Štatistického úradu. Koruny sú na eurá prerátané vždy konverzným kurzom: 30,1260 Sk = 1 €.

Údaje spred roka 1989 sú interpolované na základe údajov o indexe spotrebiteľských cien zo "Štatistickej ročenky Slovenskej republiky 1992" za roky 1977, 1984, 1985 a 1989 a to tak, aby medzi najbližšími dvomi známymi hodnotami indexu spotrebiteľských cien bola inflácia vo všetkých rokoch rovnaká.

Suma
v roku
je v roku
rovná sume Eur = Sk.


* odhad k 7. februáru 2023
** v rokoch 1977 - 1992 bola na Slovensku úradná mena Koruna Československá (Kčs), v rokoch 1993 - 2008 Slovenská koruna (Sk), od roku 2009 Euro (Eur)

Otázky, na ktoré vie inflačná kalkulačka odpovedať:

V roku 2005 bola priemerná nominálna mzda v slovenskom hospodárstve 17 300 Sk, za ktorú ste si mohli kúpiť isté množstvo tovarov a služieb. Koľko peňazí by ste potrebovali v roku 1995, aby ste si mohli kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb?

(Odpoveď kalkulačky: 8 895 Sk)

Ak v roku 2023 stojí benzín 1,6 eur a v roku 2000 stál 34 korún, v ktorom z týchto dvoch rokov bol benzín reálne drahší? Reálne, teda v pomere k ostatným tovarom a službám v ekonomike.

(Odpoveď kalkulačky: reálne drahší bol benzín v roku 2000, lebo v súčasných cenách by stál 2,48 eur, resp. takmer 75 korún.)

Inflačné kalkulačky v zahraničí:

Kalkulačku pripravili: Jakub Jošt, stážista INEKO a Miroslava Kemeňová