Zaplatiť za mier, demokraciu a európske hodnoty vyššími cenami za benzín a energie a znížením svojho komfortu sa oplatí

Dátum: 26.02.2022

Z Facebooku INEKO:

25.2.2022
ZAPLATIŤ ZA MIER, DEMOKRACIU A HODNOTY VYŠŠÍMI CENAMI ZA BENZÍN A ENERGIE A ZNÍŽENÍM SVOJHO KOMFORTU SA OPLATÍ !
Je skľučujúce počúvať zo strany Ukrajincov a ich prezidenta, ktorí hrdinsky bránia svoju krajinu a zároveň aj nás, demokraciu a západnú civilizáciu, že sú v boji sami a sú sklamaní z reakcie Západu, od ktorého čakali rýchlejšiu a účinnejšiu podporu. Iba súcit, verbálne a „stužkové“ prejavy už nestačia. Prijaté ekonomické sankcie nemajú bezprostredný účinok. Ukrajina potrebuje teraz aspoň zbraňové systémy, muníciu, palivo, peniaze a humanitárnu pomoc. Je skľučujúce, že sme stále tak veľmi závislí na ruskom zemnom plyne a rope. Je skľučujúce, že demokratická Európa sa nedokáže bez USA efektívne brániť. Je skľučujúce, že si Západ a celý demokratický svet nemôže dovoliť aktívnou vojenskou účasťou pomôcť Ukrajine, lebo „šialenec“ (používajúc terminológiu českého prezidenta) s nukleárnymi zbraňami by nemal zábrany ich použiť a rozpútať tretiu svetovú vojnu. Je to veľmi skľučujúce.
TO SLOVENSKO NAŠE POSIAĽ DLHO SPALO, TÁ EURÓPA NAŠA POSIAĽ DLHO SPALA, ALE BLESKY, HROMY VZBUDZUJÚ ICH K TOMU, ABY SA PREBRALI.

24.2.2022
Bohužiaľ, predpovede západných spojencov neboli alarmistické, ale realistické. Rusko podniká masívny útok na Ukrajinu. Naše žijúce generácie neboli nikdy tak blízko vojnovému ohrozeniu, a málokto si vedel predstaviť, že začneme pokukovať po článku 4 zmluvy o NATO. Slovensko celkom správne už požiadalo spojencov o konzultácie v rámci tohto článku. Kým pandémia koronavírusu nás rozdelila, toto bezprostredné bezpečnostné ohrozenie by nás malo nájsť čo najviac jednotných, rozhodných a solidárnych. Mnoho vecí sa zmení a musíme byť na to pripravení. Jedno je isté, naše slabosti nepriatelia promptne využijú.

22.2.2022
VYJADRUJEME SOLIDARITU UKRAJINE
Na územie nášho suseda vstupujú v týchto chvíľach ruské vojenské sily. Územná integrita, suverenita, demokratický vývoj a prosperita Ukrajiny je v bezprostrednom národnoštátnom záujme Slovenska. Buďme preto jednotní a rozhodní v odpovedi na porušovanie pravidiel. A konajme, prosím, tak, aby sa zmenšovala geopolitická dezorientovanosť a vplyv časti slovenskej verejnosti hrdiacej sa neraz portrétmi Vladimíra Putina.