Za minulý rok klesol v nemocniciach počet operačných výkonov takmer o štvrtinu. Najviac ubudlo artroskopických operácií kĺbov

Dátum: 09.12.2021

INEKO Blog, 9.12.2021

V absolútnych číslach utrpela najväčší medziročný pokles Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, v relatívnych NsP Prievidza.

Pandémia koronavírusu zasiahla výrazným spôsobom do činnosti nemocníc. Na základe dát od všetkých troch zdravotných poisťovní sme zistili, že pri vybraných 23 terapeutických operačných výkonoch, ktoré tvoria približne 60 % objemu všetkých operácií na Slovensku, poklesla ich početnosť medzi rokmi 2019 a 2020 o takmer štvrtinu. To znamená, že na Slovensku bolo minulý rok uskutočnených v tejto oblasti o vyše 62-tisíc operácií menej ako v nepandemickom roku 2019.

Minulý rok bolo realizovaných o vyše 9-tisíc artroskopických operačných výkonov na kĺboch menej ako rok predtým a takmer o 5-tisíc menej výmen kĺbov, čo pri oboch oblastiach tvorí okolo 30%-ný medziročný pokles. Medziročne sa až o polovicu znížil počet operácií na nosohltane a ústnej časti hltana. Oveľa menej sa operovali brušné pruhy či kŕčové žily. V každej zo sledovaných oblastí sme evidovali medzi rokmi 2019 a 2020 útlm v počte operačných výkonov.

Počet výkonov
Oblasť operačných výkonov 2019 2020 Medziročná zmena
Artroskopie kĺbov 31,359 22,128 -9,231 -29%
Maternica 31,903 24,905 -6,998 -22%
Nosohltan a ústna časť hltanu 11,974 6,035 -5,939 -50%
Brušný pruh (prietrž) 14,515 9,090 -5,425 -37%
Umelé kĺbové a kostné náhrady 16,073 11,223 -4,850 -30%
Tenké, hrubé črevo a appendix (slepé črevo) 22,790 18,490 -4,300 -19%
Všeobecné kostné operačné výkony 14,840 11,057 -3,783 -25%
Žlčník a žlčové cesty 18,585 14,935 -3,650 -20%
Koža a podkožie 9,562 6,126 -3,436 -36%
Kŕčové žíly a hemoroidy 7,729 4,383 -3,346 -43%
Konečník 6,532 4,871 -1,661 -25%
Arytmie a iné výkony na srdci 7,542 6,221 -1,321 -18%
Vaječník 5,459 4,194 -1,265 -23%
Žalúdok 5,255 4,008 -1,247 -24%
Zlomeniny kostí a vykĺbenia 12,386 11,268 -1,118 -9%
Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti 4,705 3,712 -993 -21%
Svaly, šľachy, fascie a burzy 4,697 3,768 -929 -20%
Prsník 5,583 4,684 -899 -16%
Obličky 5,942 5,170 -772 -13%
Močový mechúr 6,412 5,834 -578 -9%
Močovod 9,997 9,549 -448 -4%
Spolu (celá SR) 253,840 191,651 -62,189 -24.5%
Zdroj: INEKO na základe dát od zdravotných poisťovní

Odkladali sa najmä neakútne operácie, avšak dá sa predpokladať, že pandémia obmedzila dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v takých prípadoch, kedy síce odklad operácie či terapeutického neoperačného výkonu neznamenal bezprostredné ohrozenie života pacienta, ale mohol zapríčiniť zhoršenie zdravotného stavu, ktorý sa neskoršou operáciou nemusí dať napraviť do takej miery, ako keby bol zákrok prevedený v optimálnom čase. Príkladom môžu byť výkony spriechodňovania (balónikovanie) a vystužovanie (stentovanie) ciev pri ischemickej chorobe srdca. Medziročne klesol počet týchto terapeutických neoperačných zákrokov o vyše 3-tisíc, resp. 6 %. Podobné by sa dalo konštatovať aj pri odkladaných onkologických operáciách prevažne asi nezhubných nádorov, resp. pri chýbajúcich operáciách nediagnostikovaných potenciálne nových onkologických pacientov.

To naznačujú aj poklesy počtov operačných výkonov všetkých kardio- a onkoústavov v roku 2020, kde sa medziročné zníženie operatívy pohybovalo v rozmedzí 20 až 30 %. Pri Národnom onkologickom ústave a Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb to bolo dokonca ešte o trochu viac (-31 %, resp. -32 %).

V absolútnej mierke postihla pandémia pri sledovaných operačných výkonoch najviac FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, keďže oproti roku 2019 zrealizovala vlani o 4,5-tisíc operácií menej, čo predstavuje nadpriemerný úbytok zákrokov – vyše 31 %. Relatívne najväčší medziročný pokles uskutočnených operačných výkonov o takmer 43 % zaznamenala NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. To je zapríčinené najmä tým, že práve táto nemocnica patrila v roku 2020 medzi zariadenia, kde bolo hospitalizovaných najviac pacientov s ochorením COVID-19 (takmer tisíc), dokonca viac ako vo väčšine väčších univerzitných a fakultných nemocníc. Ďalším dôvodom je, že zápasila a stále zápasí s veľkým nedostatkom zdravotníckeho personálu.

Počet operačných výkonov
Top 20 zariadení s najväčším medziročným poklesom 2019 2020 Medziročná zmena
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 14,386 9865 -4521 -0.31
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 13,355 9735 -3620 -0.27
Univerzitná nemocnica Martin 9,754 6488 -3266 -0.33
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov 9,840 6849 -2991 -0.3
Nemocnica Poprad 8,840 6154 -2686 -0.3
Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN, Ružomberok 9,102 6599 -2503 -0.27
Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov 8,373 6044 -2329 -0.28
Národný onkologický ústav, Bratislava 7,505 5191 -2314 -0.31
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4,435 2549 -1886 -0.43
Nemocnica AGEL Košice-Šaca 7,416 5606 -1810 -0.24
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8,795 6992 -1803 -0.21
Fakultná nemocnica Trnava 6,502 4920 -1582 -0.24
Fakultná nemocnica Trenčín 7,813 6241 -1572 -0.2
Univerzitná nemocnica Bratislava – Petržalka 6,403 4842 -1561 -0.24
Fakultná nemocnica Nitra 6,469 4941 -1528 -0.24
Nemocnica A. Wintera, Piešťany 4,632 3386 -1246 -0.27
Nemocnica Topoľčany 4,386 3175 -1211 -0.28
Univerzitná nemocnica Bratislava – Kramáre 5,404 4249 -1155 -0.21
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša, Galanta 4,042 3023 -1019 -0.25
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3,620 2647 -973 -0.27
Spolu (top 20 zariadení) 151,072 109496 -41576 -0.275
Zdroj: INEKO na základe dát od zdravotných poisťovní

Dušan Zachar, Peter Klátik, INEKO

Ďakujeme poisťovniam Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a UNION zdravotná poisťovňa, a.s. za spoluprácu pri poskytnutí dát a dvom posledne menovaným aj za finančnú podporu projektov, ktoré realizuje inštitút INEKO V oblasti zdravotníctva.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme veľmi pekne!