Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve

Dátum: 11.04.2017

Analytik INEKO Dušan Zachar predstavil na TREND konferencii Digital Hospital prvé zistenia z projektu Kvalitnejšie dáta v zdravotníctve. Zistili sme, že spomedzi susediacich krajín má Slovensko v databáze OECD najmenej kompletné datasety. Je pravdepodobné, že pri niektorých skupinách liekov sú slovenské dáta o ich spotrebe nadhodnotené. Pri mnohých nemocniciach reportujú niektoré zdravotné poisťovne v rámci indikátorov kvality nereálne vysoké miery reoperovanosti. Je otázne, či dôvodom toho je nesprávne hlásenie nemocníc, rigidný nemocničný informačný systém alebo samotný výpočet indikátora zo strany poisťovní.

Projekt Kvalitnejšie dáta v zdravotníctve finančne podporila Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu