Workshop: Monitoring udržateľnosti verejných financií v SR

Dátum: 14.12.2010

Dňa 15.12.2010 sa uskutoční workshop INEKO pre pozvaných hostí s nasledujúcimi cieľmi:

  1. Prezentovať skúsenosti INEKO a PAS s modelom PROST Svetovej banky na prognózovanie bilancie penzijného systému ako aj skúsenosti s modelmi Európskej komisie na prognózovanie výdavkov na zdravotníctvo, školstvo, dávky v nezamestnanosti a dlhodobú starostlivosť
  2. Preskúmať potrebu a možnosti tvorby jednotného modelu pre SR, ktorý by umožňoval hodnotiť návrhy politík a tým zlepšiť monitoring udržateľnosti verejných financií
  3. Preskúmať možnosti zavedenia akruálneho účtovania v dôchodkovom fonde Sociálnej poisťovne

Program:

10:00 – Peter Goliaš (riaditeľ INEKO): Otvorenie workshopu
10:10 – Peter Klátik a Matej Tunega (analytici PAS): Skúsenosti s modelom PROST a modelmi EK (PDF verzia tu)
11:00 – diskusia
11:30 – Michal Mušák (analytik SLSP): Akruálne účtovníctvo v dôchodkovom systéme (pozrite si tiež model vo formáte .xls)
11:50 – diskusia a záver

Tento workshop je súčasťou projektu Podpora udržateľnosti verejných financií, ktorý finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE