Workshop k tvorbe portálu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dátum: 20.02.2012

INEKO organizuje 20.2.2012 workshop s predstaviteľmi zdravotných poisťovní na Slovensku. Cieľom workshopu je zistiť relevantné ukazovatele kvality a efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj spôsob ich získania. Výstupy workshopu budú použité pri vypracovaní návrhu projektu na tvorbu portálu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý INEKO v prípade záujmu predloží zdravotným poisťovniam. Zoznam indikátorov používaných v SR, USA a Veľkej Británii si môžete pozrieť tu.