ÚVO a INEKO chcú posilniť nezávislosť úradu

Dátum: 24.06.2020

Dnes sme spoločne s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie predstavili paragrafové znenie návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má posilniť nezávislosť a transparentnosť fungovania úradu. Dokument plánujeme budúci týždeň predložiť Štefanovi Holému, podpredsedovi vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré by táto zákonná úprava priniesla, patrí odstránenie konfliktu záujmov úradu vo vzťahu k vláde a zásadné zvýšenie transparentnosti pri kreovaní najvyšších postov a chode úradu. Konflikt záujmov spočíva v tom, že úrad má vládu kontrolovať, tá mu však v súčasnosti schvaľuje štatút, nominuje predsedu, menuje podpredsedov, aj členov rady. Aj preto navrhujeme prerozdelenie týchto právomocí na viacero aktérov a zavedenie otvorených výberových konaní na kľúčové funkcie. Ich súčasťou by mali byť verejné výzvy na prihlasovanie kandidátov, verejné vypočutie, zverejnenie životopisov a projektov ako aj výsledného hodnotenia kandidátov.

Projekt, v ktorom INEKO monitoruje nezávislosť verejných inštitúcií a spôsob výberu a odvolávania čelných funkcionárov, podporuje v roku 2020 Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave.