Treba uvoľniť príliš prísnu cenovú reguláciu pre vstup generík a biosimilárov na náš trh

Dátum: 03.06.2022

Podľa nás je vo verejnom záujme podporovať čo najrýchlejší vstup generických a biosimilárnych liekov na náš trh a ich intenzívnejšie využívanie v prospech zvyšovania konkurenčného tlaku a cenovej súťaže, čo potom vedie k zníženiu cien, a tým aj k úspore verejných zdrojov. Vďaka tomu je možné zlepšiť finančnú udržateľnosť zdravotníctva, zlepšiť dostupnosť liekov a liečby, liečiť viac pacientov a kvalitnejšie alebo financovať ďalšie priority v zdravotníctve.

Na Slovensku pozorujeme dlhodobo klesajúci alebo prinajlepšom stagnujúci podiel spotreby generických liekov vo finančnom aj množstevnom vyjadrení. Slovensko patrí medzi európske štáty s najprísnejšou cenovou reguláciou pre generiká a biosimiláry, pričom nikde v Európe sa neuplatňuje trojprahový vstup, čiže povinné zrážky z ceny pri vstupe prvého, druhého aj tretieho generika alebo biosimiláru na trh v kombinácii s prísnym medzinárodným referencovaním cien (v prípade Slovenska priemer troch najlacnejších krajín EÚ).

Dôsledok v roku 2018 zavedeného trojprahového vstupu pre generiká a biosimiláry bolo skokovité zníženie počtu žiadostí o kategorizáciu týchto liekov, ich menšia dostupnosť pre pacientov, a teda aj menší tlak na celkové znižovanie cien za lieky v segmente, kde existujú pre originálne lieky ich lacnejšie alternatívy.

Poslanci parlamentu to v najbližších dňoch môžu zmeniť, keďže idú rokovať o príslušnom zákone. Odporúčame im, aby sme sa vrátili opätovne k jednoprahovému vstupu pre generické a biosimilárne lieky, tak ako to funguje inde v Európe. Bude viac generík na trhu, nebudú chýbať pacientom a pomôžu znížiť ceny.

Viac o tejto téme si môžete prečítať v našom článku, ktorý uverejnili 2.6.2022 Zdravotnícke noviny: https://www.ineko.sk/file_download/1711/ .

Viac o problematike stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku sa môžete dočítať v našej publikácii: http://www.ineko.sk/file_download/1689, ktorú finančne podporila GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky.