TOP 20 občanmi vybraných opatrení na ozdravenie verejných financií

Dátum: 25.10.2013

25. októbra 2013

S cieľom zistiť názory občanov na jednotlivé konsolidačné opatrenia začal inštitút INEKO 17.10.2013 monitorovať, aké opatrenia si vyberajú návštevníci stránky http://konsolidacia.ineko.sk/opatrenia/. V nasledujúcej tabuľke zverejňujeme priebežný zoznam najčastejšie vybraných opatrení za prvý týždeň, teda k 24.10.2013. Zoznam budeme aktualizovať.

# Opatrenia
1 Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov
2 Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov
3 Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl
4 Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch
5 Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich
6 Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti
7 V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit
8 Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní
9 Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase
10 Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám
11 Znížiť rozpočet SIS na polovicu
12 Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov
13 Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR
14 Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov
15 Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi
16 Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov
17 Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v neefektívnych sektoroch podľa vyspelých krajín
18 Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva
19 Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3
20 Zrušiť 100 najmenších malotriednych škôl