Tlačová správa: Reformátor 1 - krotenie zlého dlhu

Dátum: 23.04.2014

23. apríla 2014

Voľne dostupná počítačová hra INEKO zameraná na podporu kvalifikovaného tlaku verejnosti na znižovanie verejného dlhu

Podľa notifikácie Eurostatu prekročilo Slovensko v roku 2013 hranicu 55%-ného podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte (HDP). Súčasne podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hrozí bez významných reforiem Slovensku v roku 2062 verejný dlh vo výške nepredstaviteľných 379 % HDP. Zrejme neudržateľný dlh (109 % HDP) nám hrozí dokonca už v roku 2030. Politici aj na Slovensku evidentne vo väčšine plnia svoje nereálne sľuby na úkor budúcnosti. Významným korekčným nástrojom je „dlhová brzda“ automaticky spúšťajúca konsolidačné opatrenia v záujme nezničiť budúcnosť krajiny neudržateľne vysokými výdavkami. Zatiaľ však náš verejný dlh rastie aj napriek jej vyše dvojročnej účinnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že verejný dlh vyspelého sveta dosahuje po siedmich dekádach od ostatnej svetovej vojny približne úrovne, na ktorých bol v jej priebehu, sa ukazuje čoraz jasnejšie, že nevyhnutnou podmienkou udržateľnosti verejného dlhu je kvalifikovaný dopyt voličov po konkrétnych konsolidačných opatreniach. S cieľom prezentovať takéto opatrenia čo najprijateľnejším spôsobom, pripravilo INEKO počítačovú hru Reformátor – krotenie zlého dlhu – zatiaľ v skúšobnej verzii. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorých kvalita života je rastom verejného dlhu ohrozená najviac.

Hra je v dôsledku snahy o dosiahnutie osvetového cieľa obsahovo pomerne náročná, hoci sa jej autori snažili spestriť ju krátkymi náhodnými udalosťami spojenými s úlohami (ako napríklad objavenie ložiska bridlicového plynu, kauza Gorila, príchod Harvard University na Slovensko, a pod.). Hra podporuje vytrvalosť, ktorá je v konsolidácii nevyhnutnou vlastnosťou. Jej autori veria, že vďaka sérii reálnych konsolidačných opatrení, ktorých dopady na verejné financie, ekonomiku, politickú a sociálnu situáciu prepočítali a odhadli odborníci, hra zvyšuje motiváciu hráča, ktorý sa tak stáva súčasťou skutočnej snahy o záchranu krajiny pred hrozbou neudržateľného zadlženia. Motiváciu hráčov podporí aj „Sieň slávy“, teda rebríček najúspešnejších hráčov.

INEKO ráta v budúcnosti s úpravou hry tak, aby sa stala hráčsky atraktívnejšou a súčasne simulovala ešte vernejšie riešenie problémov spojených s konsolidáciou verejných financií.

Hru si môže zahrať každý záujemca na webstránke: hra.ineko.sk