Stanovisko INEKO k priamej nominácii šéfa SPF bez uskutočnenia výberového konania a k nerešpektovaniu výsledku realizovaného transparentného výberového konania

Dátum: 01.06.2023

Tlačová správa INEKO, 1.6.2023

Vláda Ľudovíta Ódora odvolala tento týždeň Jána Marosza z čela Slovenského pozemkového fondu (SPF) a za predsedu vymenovala priamo, bez uskutočnenia výberového konania Henricha Haščáka, bývalého štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva za pôsobenia ex-ministra Samuela Vlčana. Haščák pôsobil aj v strane Za ľudí a relatívne nedávno neúspešne kandidoval na predsedu Protimonopolného úradu SR, kde získal od výberovej komisie o.i. relatívne malý počet bodov za oblasť integrity a rizika konfliktu záujmov.

Zaráža nás, že v rámci želanej snahy o rešpektovanie dobre nastavených procesov a inštitucionálnych pravidiel, súčasná vláda nepotvrdila na post šéfa SPF Petra Marušáka, ktorý získal na základe nedávno uskutočneného transparentného výberového konania a verejného vypočutia najviac bodov od výberovej komisie a bol vláde odporučený, pričom vláda svoje rozhodnutie ani nijako nezdôvodnila, ani neskritizovala realizáciu výberového procesu, ani neuviedla dôvod, prečo sa nestotožnila s návrhom výberovej komisie.

Proces výberu pritom vychádzal z odporúčaní expertnej pracovnej skupiny pre zvýšenie transparentnosti vo výberových konaniach, ktorá pôsobí pri Úrade vlády a sú v nej zastúpené relevantné štátne inštitúcie, ako aj viaceré mimovládne organizácie, vrátane INEKO. Vláda Eduarda Hegera vychádzala z odporúčaní tejto expertnej skupiny pri realizovaní výberu predsedu ÚVO, členov Rady ÚVO, predsedu a podpredsedu PMÚ SR. Výberové konania akcentovali požiadavky zverejniť maximum informácií (nároky na uchádzačov, presné kritériá výberu a ich váhy, zloženie členov výberovej komisie, hodnotenie jednotlivých členov komisie, zápisnice z rokovania komisie a pod.). Počas verejného vypočutia, ktoré bolo vysielané online, bolo umožnené aj verejnosti klásť otázky a záznam je zverejnený na webových stránkach príslušných inštitúcií. Myslíme si, že takýto postup je možné označiť za dobrú prax, ktorú by mali nasledovať ďalšie vlády a mal by sa stať bežnou praxou pri obsadzovaní vrcholných pozícií vo verejných inštitúciách v SR.

Na základe odporúčaní pracovnej skupiny pri Úrade vlády sa realizovalo aj výberové konanie na obsadenie pozície predsedu SPF. Žiaľ, tento týždeň sme sa vrátili k starej praxi, že sa post obsadí bez výberového konania, priamou politickou nomináciou a bez zdôvodnenia, aké boli dôvody vlády odchýliť sa od odporúčania výberovej komisie.

Premiér Ódor na tlačovej konferencii deklaroval, že je v záujme vlády realizovať transparentné výberové konania na vrcholné pozície. Vláda by však mala vysvetliť, prečo nerešpektovala výsledky už uskutočneného transparentného výberového konania na predsedu SPF a urobila politickú nomináciu a v čom bolo výberové konanie na tento post pochybné.

Disclaimer: Členkou komisie pri výberovom konaní na predsedu SPF bola aj nominantka INEKO, pani Daniela Zemanovičová.