Spolupráca s Útvarom hodnoty za peniaze

Dátum: 25.05.2020

Peter Goliaš od 25.5.2020 spolupracuje s Útvarom hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR na základe dohody o vykonaní práce. Predmetom spolupráce je analytická činnosť vrátane hodnotenia vládnych opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19.