Špeciálne uznanie pre portál základných a stredných škôl

Dátum: 12.11.2014

Náš Portál základných a stredných škôl získal špeciálne uznanie na 13. ročníku súťaže o najlepší projekt v oblasti digitalizácie verejnej správy – Cena ITAPA 2014. Ocenenie patrí najmä autorom projektu: Petrovi Goliašovi, Eugenovi Jurzycovi, Petrovi Klátikovi, Matejovi Tunegovi a Michalovi Rehúšovi. Nadácii Orange ďakujeme za niekoľkoročnú finančnú podporu projektu.