Slovensko prestalo ekonomicky dobiehať Česko, platy slovenských lekárov však tie české dobehnú

Dátum: 30.11.2022

Sme radi, že sa od 1. decembra s veľkou pravdepodobnosťou nezhorší výrazne dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a protestujúci lekári stiahnu svoje výpovede, keďže sa lekárski odborári dohodli s premiérom aj na ich poslednej požiadavke – zvýšení platových koeficientov.

Lekárske odborové združenie (LOZ) bolo pri vyjednávaniach s vládou úspešné. Bude však otázne, či také veľkorysé skokovité zvýšenie platov v slovenských nemocniciach, ktoré si bude vyžadovať každým rokom vyčleňovanie obrovského balíka peňazí z rozpočtu, nie je mimo možností slovenskej ekonomiky a zadlžených verejných financií.

Otázne bude, či to potom následne negatívne nepocítia iné segmenty zdravotníctva, na ktoré už potom nezvýšia zdroje. Ďalšími nespokojnými v rade budú v takom prípade legitímne ambulantní lekári.

Otázne bude, či sa zlepšia pracovné podmienky (okrem tých platových) pre zdravotníkov v nemocniciach, o ktorých lekári tak často hovoria, že tie ich najviac trápia. Je totižto dosť možné, že značný podiel zdrojov pôjde z titulu výrazného navýšenia platov na personálne náklady nemocníc a veľmi málo zostane potom práve na zlepšovanie infraštruktúry (ešteže tu máme zdroje z EÚ) a pracovných podmienok pre zamestnancov. Nedá sa preto vylúčiť ani ďalšie a rýchlejšie zadlžovanie niektorých zdravotníckych zariadení. V takom prípade sa podmienky pre prácu lekárom tak rýchlo nezlepšia, a preto budú aj tak motivovaní odchádzať do zahraničia, kde je zdravotnícky systém vo väčšom poriadku. A budeme znovu stáť na začiatku… …a možno pred ďalšími hromadnými výpoveďami. Riešením sú však REFORMY v zdravotníctve!

Zvyšovaním koeficientov pre základnú mzdu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sa ešte viac znižuje priestor pre motivačnú zložku mzdy, ktorú by mohli riaditelia a primári používať na odmeňovanie produktívnych a kvalitných zamestnancov.

Rovnostárske odmeňovanie v takej miere, ako ho nastavuje platový automat, nezohľadňuje rozdiely v excelentnosti pracovníkov a pracovísk, nezohľadňuje regionálne potreby, nezohľadňuje potreby lepšieho odmeňovania rôznych špecializácií či skupín pracovníkov, ktorí najviac chýbajú a pod. Takýto štedrý platový automat základných miezd, aký nemajú ani v Česku, zabetónuje na Slovensku priemernosť a nižšiu efektívnosť zdravotníctva.

Je obrovskou škodou, že pri rokovaniach nezaznievala (alebo ak, tak veľmi slabo) aj potreba oveľa viac a presnejšie sledovať, či za zvýšené peniaze získa spoločnosť (najmä pacienti) aj vyššiu hodnotu. Treba preto oveľa intenzívnejšie merať, zverejňovať a vyhodnocovať produkciu, dostupnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aby sme v budúcnosti vedeli lepšie posúdiť, aký vplyv malo zvýšenie platov cez platový automat na zdravotné výsledky. Zavedenie platového automatu ako výsledok protestných hromadných výpovedí z roku 2011 totižto síce trochu zastabilizoval situáciu s lekármi v nemocniciach, ale pri porovnaní výsledkov nám okolité krajiny aj tak utiekli.

Pre “historickú pamäť” z našich diskusií v elektronických médiách o tejto téme z posledných dní uvádzame:
Teleráno v televízii Markíza (od 6:36)
Analýzy 24 v televízii JOJ 24
Pozrime sa na to v televízii TA3
Odpolední Radiožurnál Českého rozhlasu (od 13:18:44)
Podcast v denníku Pravda
Správy a komentáre v RTVS
Podcast Nahlas na portáli aktuality.sk (od 00:13:34)
HN Televízia