Sledujeme transparentnosť štátnych firiem v Moldavsku

Dátum: 25.03.2019

Dňa 20.3.2019 sme spolu s partnerskou organizáciou IDIS “Viitorul” zverejnili historicky prvé hodnotenie transparentnosti 68 štátnych a obecných firiem v Moldavsku. Najotvorenejšia firma má skóre 44 %, čo znamená, že na zlepšovanie jej stále ostáva veľký priestor. Medzi silné stránky najotvorenejších firiem patrí zverejňovanie výsledkov hospodárenia a prístup k základným informáciám, napríklad podľa infozákona. Naopak, zlepšovať sa musia najmä v informáciách o verejnom obstarávaní, narábaní s majetkom, vo zverejňovaní etických kódexov a informácií o poskytnutých grantoch. Hodnotenie je súčasťou projektu podporeného SlovakAid s cieľom zvýšiť finančné zdravie a transparentnosť samospráv a štátnych firiem v Moldavsku. Pri hodnotení transparentnosti úzko spolupracujeme s Transparency International Slovensko, ktorá je autorom použitej metodiky. Podrobné údaje o finančnom zdraví a transparentnosti štátnych firiem v Moldavsku zverejňujeme na portáli http://www.companies.viitorul.org/.