Rýchly prieskum INEKO: Súčasný hospodársky rast je najmä výsledkom práce druhej Dzurindovej vlády

Dátum: 16.03.2007

Poznámka k metodike (pridané 30.3.2007):

INEKO vykonal prieskum z vlastnej iniciatívy ako reakciu na prieskum verejnej mienky agentúry Markant, ktorý v ten istý deň (16.3.2007) zverejnil denník SME. Podľa tohto prieskumu si 32,6% respondentov myslí, že zásluhu na ekonomickom raste má najmä Ficova vláda; 29,4% že najmä Dzurindova vláda; 19,6% si myslí, že vplyv vlád bol zanedbateľný a 18,4% respondentov nevedeli alebo sa nevyjadrili. Išlo teda o reakciu na fakt, že verejná mienka sa odchyľuje smerom, pri ktorom hrozí, že Slovensko podcení význam vykonaných reforiem. V prieskume sme oslovili 26 analytikov, ktorých výber sme uskutočnili na základe ich odbornosti a politickej nezávislosti. Ide približne o tých istých analytikov, ktorí vykazujú čoraz väčšiu dôveru vláde Roberta Fica z hľadiska plnenia kritérií pre prijatie eura. V stanovenom termíne sme dostali odpovede od 12 analytikov.

Výsledky prieskumu (16. marca 2007):

Rekordne rýchly rast HDP na Slovensku je najmä výsledkom práce druhej Dzurindovej vlády. Jej príspevok k rastu je 42%. Najväčší význam z opatrení prijatých predošlou vládou má daňová reforma (21%) a reforma trhu práce (10%). Vyplýva to z rýchleho prieskumu, ktorý dnes uskutočnil inštitút INEKO medzi 12 ekonomickými analytikmi.
Príspevok vlády Roberta Fica k súčasnému rastu je podľa tohto prieskumu 2%. Kladný vplyv má najmä súčasné manažovanie vstupu Slovenska do eurozóny (3%), vláda však na druhej strane spomalila hospodársky rast úpravami daňovej reformy, zrušením poplatkov v zdravotníctve a zneisťovaním podnikateľov (-1%).
Pätina dnešného rastu ekonomiky je výsledkom reformných opatrení prvej Dzurindovej vlády. Medzi nimi mali najväčší význam umožnenie privatizácie zahraničným investorom, ako aj ozdravenie a privatizácia bánk.
Na dnešnom raste sa jednou desatinou podieľajú aj reformy uskutočnené do roku 1998. Ide predovšetkým o otvorenie hraníc, cenovú liberalizáciu a privatizáciu uskutočnenú v danom období. Významným faktorom je tiež vstup Slovenska do Európskej únie (12%). Svetová konjunktúra spolu s vplyvmi globalizácie sa na raste odráža 8%.
Ochota väčšiny ľudí na Slovensku dlhé roky pracovať za nízke mzdy, má podľa respondentov prieskumu 2-percentný vplyv na súčasný rast.

Rýchly prieskum INEKO – vyhodnotenie

Aké sú podľa Vás zdroje súčasného hospodárskeho rastu na Slovensku?

I. Reformné opatrenia vlád 74 %
Obdobie do roku 1998: 10 %
Reformy prvej vlny: Otvorenie hraníc, cenová liberalizácia, privatizácia 10 %
Obdobie 1998 – 2002 (1. Dzurindova vláda): 20 %
Ozdravenie a privatizácia bánk 7 %
Zvýšenie transparentnosti (napr. zákon o prístupe k informáciám, verejné obstarávanie) 3 %
Umožnenie privatizácie zahraničným investorom 10 %
Obdobie 2002 – 2006 (2. Dzurindova vláda): 42 %
Daňová reforma (rovná daň, zjednotenie sadzieb DPH) 21 %
Reforma trhu práce (zákonník práce) 10 %
Dôchodková reforma 4 %
Reforma zdravotníctva 2 %
Iné: Zvýšenie dôveryhodnosti v zahraničí, reforma verejných financií, investičné stimuly, atď. 5 %
Obdobie 2006 – súčasnosť (Ficova vláda): 2 %
Manažovanie vstupu SR do eurozóny 3 %
Zmena systému regulácie sieťových odvetví (prirodzených monopolov) 0 %
Zrušenie poplatkov v zdravotníctve, úprava daňovej reformy, zneistenie podnikateľov -1 %
II. Iné faktory 26 %
Vstup do EÚ 12 %
Konjunktúra svetovej ekonomiky 4 %
Vplyv globalizácie 4 %
Väčšina ľudí na Slovensku je ochotná dlhé roky pracovať za nízke mzdy 2 %
Iné: Geografická poloha, pokles cien ropy, oslabenie USD, atď. 4 %
Spolu: 100,0%

Zoznam účastníkov rýchleho prieskumu:

 1. Blaščák Mário, Allianz – Slovenská DSS
 2. Čechovičová Silvia, ČSOB
 3. Gábriš Marek, ČSOB
 4. Jurzyca Eugen, INEKO
 5. Kovalčík Ján , Trend Analyses
 6. Lenko Martin, VÚB
 7. Mušák Michal, SLSP
 8. Ondriska Pavol, ING DSS
 9. Pažitný Peter, Health Policy Institute
 10. Pätoprstý Viliam, Unibanka
 11. Prega Róbert, Tatra banka
 12. Senkovič Marek, Slovnaft

Informácie o prieskume poskytne:
Peter Goliaš
analytik INEKO
Tel: 02 / 5341 1020