Ročná správa - dôveryhodný zdroj informácií o činnosti neziskových organizácií

Dátum: 10.01.2006

INEKO v spolupráci s ostatnými organizátormi a partnermi súťaže "Najlepšia ročná správa", v rámci ktorej bola minulý rok skúšobne, ako nultý ročník, zriadená aj osobitná súťažná kategória pre neziskové organizácie, organizuje 18. januára 2006 v Bratislave odborný seminár venovaný tvorbe ročných správ neziskových organizácií.

Podujatie pod názvom "Ročná správa – dôveryhodný zdroj informácií o činnosti neziskovej organizácie" je zamerané na problematiku prípravy ročných správ neziskových organizácií ako zdroja kľúčových informácií, poskytujúcich verný a pravdivý obraz o fungovaní organizácie.

S ohľadom na rastúcu konkurenciu neziskových organizácií v získavaní zdrojov pre svoju ďalšiu činnosť nadobúda ročná správa čoraz väčší význam. Tým, že v dostatočnej obsahovej kvalite, zrozumiteľne, prehľadne a včas prináša dôležité fakty o činnosti neziskovej organizácie v danom období, napomáha budovať jej dôveryhodnosť v očiach partnerov, najmä potenciálnych darcov a prispievateľov. To následne vytvára predpoklad úspešnosti neziskovej organizácie pri získavaní zdrojov pre svoju ďalšiu činnosť.

Organizátormi podujatia sú Inštitút INEKO, týždenník Trend, agentúra SK-media, v spolupráci s Fórom donorov, KPMG Slovensko a Capgemini Slovensko.

program seminára (vo formáte .pdf).
prihláška na seminár (vo formáte .pdf).