Riaditeľ INEKO P. Goliaš k novele zákona o verejných súťažiach

Dátum: 08.01.2021

Päť mimovládnych organizácií vrátane INEKO iniciovalo hromadnú pripomienku k novele zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého. Riaditeľ INEKO Peter Goliaš v diskusii na TA3 bližšie vysvetlil hlavné výhrady. Patrí medzi ne najmä podstatné zhoršenie transparentnosti a súťaživosti vo viac ako 2-tisíc zákazkách za približne 1 miliardu eur ročne. Pri týchto zákazkách bude namiesto verejnej súťaže stačiť prieskum trhu, prestanú sa centrálne zverejňovať oznámenia o zákazkách ako aj súťažné podklady vrátane kritérií a opisu predmetu zákazky, zápisnice z vyhodnocovania ponúk či samotné ponuky uchádzačov. Nebude tak možné verejne kontrolovať férovosť tendrov a zásadne sa sťaží aj možnosť nápravných opatrení pre poškodených uchádzačov. Dôsledkom bude vyššie riziko klientelizmu a korupcie, menej súťažiacich ponúk a predražené nákupy. Príprava novely je príkladom zlej praxe, keďže vznikla za zatvorenými dverami bez diskusie s odborníkmi z verejnosti či Úradu pre verejné obstarávanie, bez analýzy problémov vo verejnom obstarávaní a možností ich riešenia. Verejné pripomienkovanie navyše prebehlo počas sviatkov na konci roka, keď je pozornosť verejnosti oslabená. Hromadnú pripomienku napriek tomu podpísalo takmer 5-tisíc ľudí, za čo im veľmi pekne ďakujeme.