Prednášky na stredných školách o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života

Dátum: 03.04.2019

Od roku 2017 navštevujú odborníci a spolupracovníci INEKO stredné školy po celom Slovensku s cieľom predstaviť štúdiu INEKO o demokracii a diskutovať so študentmi o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života. Prednášok sa zúčastňuje Peter Goliaš a striedavo aj Ján Kovalčík (INEKO), Jozef Hajko (Podnikateľská aliancia Slovenska), Zuzana Hlávková (Transparency International Slovensko) a Michal Piško (Transparency International Slovensko). Sériu približne 60 prednášok INEKO realizuje aj vďaka finančnej podpore Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave, Nadácie Eset, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Center for International Private Entreprise a Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Prednášky:

Spätná väzba od 36 učiteľov:

Spätná väzba od 263 študentov:

Zoznam navštívených škôl:

28.01.2020: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
11.12.2019: Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
17.09.2019: Gymnázium v Považskej Bystrici, Školská 8
15.03.2019: Gymnázium Poštová 9, Košice
15.03.2019: Gymnázium Alejová 1, Košice
14.03.2019: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (2 prednášky)
13.03.2019: Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa (2 prednášky)
12.12.2018: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
12.12.2018: Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
11.12.2018: Gymnázium sv. Moniky, Prešov
11.12.2018: Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov
23.10.2018: Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
19.09.2018: Stredná priemyselná škola, SNP 413/8 Myjava
17.09.2018: Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
10.09.2018: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova, Prešov
21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)
11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky
06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)
29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava
04.05.2018: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
27.03.2018: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
16.03.2018: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
14.03.2018: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
13.03.2018: Stredná zdravotnícka škola, Nitra
28.02.2018: Gymnázium Žilina, Hlinská 29
27.02.2018: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
23.02.2018: Technická akadémia, Spišská Nová Ves
21.02.2018: SPŠ Stavebná, Nitra
29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov (2 prednášky)
20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (2 prednášky)
16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice
23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej náuky a dejepisu na stredných školách)
09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice
05.10.2017: Fakulta managementu UK, Bratislava
03.10.2017: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
28.09.2017: Obchodná akadémia, Považská Bystrica
25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec
30.05.2017: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)
08.06.2017: Gymnázium, Pezinok
09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava

Fotky z prednášok:

22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

15.3.2019: Gymnázium Alejová 1, Košice

23.10.2018: Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

19.09.2018: Stredná priemyselná škola, SNP 413/8 Myjava

17.09.2018: Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec

21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)

11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky

06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)

29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava

04.05.2018: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

27.03.2018: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

16.03.2018: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava

14.03.2018: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava

13.03.2018: Stredná zdravotnícka škola, Nitra

28.02.2018: Gymnázium Žilina, Hlinská 29

27.02.2018: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín

23.02.2018: Technická akadémia, Spišská Nová Ves

21.02.2018: SPŠ Stavebná, Nitra

29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice

23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej náuky a dejepisu na stredných školách)

09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice

28.09.2017: Obchodná akadémia Považská Bystrica

25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec

09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava

08.06.2017: Gymnázium, Pezinok

06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)