Prednáška: Trh zdravotného poistenia. Pluralita a súťaž?

Dátum: 17.10.2012

Peter Goliaš bude v piatok 19.10. prednášať študentom Health Management Academy na tému plurality verzus súťaže v zdravotnom poistení. Stiahnite si jeho prednášku.