Prednáška: Transparentnosť a verejná kontrola v zdravotníctve

Dátum: 18.05.2015

Dušan Zachar prednášal 17.5.2015 na seminári Moderné zdravotníctvo, ktorý zorganizovala Asociácia UNIVERSUM v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Jeho prednáška sa týkala nutnosti zvyšovať v zdravotníctve transparentnosť (verejného obstarávania, cien, dát o kvalite zdravotnej starostlivosti) a následnú verejnú kontrolu ako odpoveď na vysokú informačnú asymetriu, ktorá sťažuje hľadanie čo najefektívnejšieho využívania obmedzených verejných zdrojov. Neefektívnosť spôsobuje horšie zdravie a niekedy aj smrť ľudí.