Prednáška: Reformné možnosti a dlhodobé prognózy finančnej stability penzijného systému SR

Dátum: 14.11.2013

Peter Goliaš prednášal 13.11.2013 takmer stovke finančných sprostredkovateľov spoločnosti OVB o reformných možnostiach a dlhodobých vyhliadkach slovenského penzijného systému. Pozrite si jeho prednášku.