Prednáška: Financovanie zdravotníctva v SR

Dátum: 30.06.2009

Hlavným problémom slovenského zdravotníctva nie je nedostatok peňazí ani nízka spoluúčasť. Je ním nejasne definovaná solidarita, deravý odvodový systém, zlá správa podnikov, averzia k reformám a bariéry, ktoré bránia efektívnej súťaži. Medzi riešeniami by nemala chýbať efektívna záchranná sieť pre ohrozených pacientov, jednotné pravidlá a transparentnosť pri platení odvodov, kvalitnejšie informácie o liečbe a jej poskytovateľoch, otvorené účtovníctvo poskytovateľov vo vzťahu k pacientovi a poisťovni, ako aj podpora súťaže s využitím transparentných foriem riadenia, zisku a súkromného vlastníctva. O problémoch pri financovaní slovenského zdravotníctva ako aj o návrhoch riešení prednášal Peter Goliaš 26.6.2009 v Bratislave v rámci seminára pre novinárov, ktorý organizoval Health Policy Institute.

Stiahnite si prednášku (vo formáte .ppt)