Prednáška: Ako merať kvalitu a efektívnosť slovenských nemocníc

Dátum: 28.05.2014

Dušan Zachar 27.5.2014 prednášal na Health Care Forum (Fórum pre manažérov v zdravotníctve). Pozrite si jeho prednášku.

Abstrakt:
Na Slovensku nie je k dispozícii užívateľsky priateľský a dostatočne podrobný zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na ktorom by boli k dispozícii informácie o ich efektívnosti a kvalite, a v ktorom by sa dali poskytovatelia porovnať podľa zvolených parametrov. Ak laická a odborná verejnosť nemá tieto informácie, nedokáže vyvinúť dostatočný tlak na zvyšovanie efektívnosti, kvality a znižovanie korupcie v zdravotníctve. INEKO preto pracuje na vytvorení internetového portálu, kde verejnosť získa prístup k dostupným a zároveň relevantným parametrom kvality a efektívnosti nemocníc. S týmto procesom sú však spojené mnohé problémy a obmedzenia – od finančných, cez momentálnu (ne)existenciu, dostupnosť a robustnosť dát až po (ne)ochotu tieto dáta poskytovať.