Partnerstvo za občianske vzdelávanie - výzva k európskym voľbám

Dátum: 22.05.2019

Partnerstvo za občianske vzdelávanie, ktorého aktívnym členom je aj INEKO, sa obracia na občanov Slovenska s výzvou, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu. Nedajme 25. mája 2019 šancu tým silám, ktoré nemajú s Európou najčistejšie úmysly, nedovoľme im, aby rozhodovali za nás. Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom, ktorých spája snaha o slobodnú budúcnosť nášho kontinentu a šťastný život nás a našich detí.

Vďaka plnoprávnemu členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii máme vymoženosti, ktoré sme nemali nikdy predtým v porovnateľnom množstve a kvalite: život v mieri, slobodnej a demokratickej spoločnosti, voľný pohyb na kontinente, možnosť žiť, pracovať a študovať v ľubovoľnej krajine EÚ, používanie spoločnej európskej meny a mnohé ďalšie praktické výhody.

To, čo dnes považujeme za samozrejmosť, však nemusí byť samozrejmé, ak sa my všetci a každý zvlášť nebudeme usilovať o pokračovanie najúspešnejšieho integračného projektu v doterajších dejinách ľudstva. Žiaľ, mnohí obyvatelia SR doteraz podceňovali význam európskych volieb: volebná účasť na Slovensku bola aj napriek celkovej spokojnosti s členstvom krajiny v EÚ jednou z najnižších v celej Únii.

To by sa malo zmeniť a tohtoročné európske voľby sú na to vhodnou príležitosťou.

Hlas slovenských občanov v prospech silnej a zjednotenej slobodnej Európy by mal zaznieť v tomto roku naplno. Veď v Európskej únii sa dnes rozhoduje o množstve vecí, ktoré priamo ovplyvňujú bežný, každodenný život ľudí, či už ide o kvalitu potravín, technologické inovácie, ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť, regulovanie vonkajšej a vnútornej migrácie, stabilitu verejných financií, prerozdelenie eurofondov – skrátka o všetkom, čo dnes bezprostredne ovplyvňuje kvalitu každodenného života.

V týchto mimoriadne dôležitých voľbách rozhodneme aj o tom, aká bude spoločná budúcnosť Európy. Či Európska únia bude pokračovať a naďalej zaisťovať mier, stabilitu a prosperitu, alebo náš život skomplikujú nezodpovedné populistické a nedemokratické sily, podporované zvonku nepriateľmi slobody a európskej jednoty. Je preto potrebné, aby sme nezabúdali na hodnoty, na ktorých bola vybudovaná Európska únia, a aby sa naši zástupcovia v Európskom parlamente usilovali o rovnováhu medzi európskymi a národnými kompetenciami.